Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Välkommen till en litterär utflykt!

Skapad 2017-05-17 19:22 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Bakom varje bok eller berättelse finns en tanke eller ett syfte. Författaren vill förmedla något till oss läsare. Man kan läsa för att njuta av skönlitteratur utan att fundera så mycket över syftet eller om det finns ett budskap. Men om du tränar på att titta närmare på vad som finns där i texten kan du få ut ännu mer av berättelsen.
Grundskola 9 Svenska
Vi kommer läsa om litteraturhistoria och författare i olika tidsepoker.

Innehåll

Vad vi ska lära oss? Hur ska vi lära oss?

Vi kommer att läsa och prata om olika epoker och författare. Ni kommer att få redovisa muntligt om olika kända författare och ni kommer  arbeta med instuderingsfrågor om olika epoker - kommer utvärderas i ett skriftligt test.

 

Vilka förmågor kommer att bedömas?

Förmågan att tolka och analysera kända verk, förmågan att dra slutsatser kring verk med tanke på författare samt historisk och kulturell bakgrund för respektive verk.

Förmågan att kunna se skilnader och likheter mellan olika epoker.

 

 

Uppgifter

Matriser

Sv
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

F
E
C
A
Tolka & resonera om budskap
Du behöver utveckla din förmåga att utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk
Verket och upphovsmannen
Du behöver utveckla din förmåga att föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Du kan föra enkla resone-mang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Du kan föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Historiska & kulturella sammanhang
Du behöver utveckla din förmåga att dra slutsatser om hur verket påverkats av det historiska och kulturella sammanhang det har tillkommit i
Du kan dra till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du kan dra relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du kan dra väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: