Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resultat matteprov 4 i matematik år 7,februari

Skapad 2017-05-18 08:31 i Apalbyskolan Västerås Stad
Resultatredovisning av prov 4 i matematik år 7
Grundskola 7 – 9 Matematik
Under veckorna som gått har vi i år 7 arbetat med: geometri samt bråk och procent. Vi har bland annat lärt oss att känna igen och rita olika vinklar. Vi har lärt oss om vinkelsumman hos månghörningar och att namnge olika geometriska figurer samt lärt oss att beräkna omkrets och area. Skala är också något som vi jobbat med för att beskriva förhållanden i vardagen. I arbetet med bråk och procent har vi lärt oss att uttrycka andel i bråkform, decimalform och procentform samt att se sambandet mellan andel, del och helhet. Provet innehåller både uppgifter som enbart kräver svar men också uppgifter där du behöver visa hur du tänker. Syftet med provet är i huvudsak att stödja bedömningen. Eftersom alla mål inte prövas i detta prov utgör ditt resultat på provet endast en del av underlaget för den samlade bedömningen när läraren bedömer vilket terminsbetyg du uppnått.

Innehåll

Betygsgränser på provet:

E 9p

D 13 p (varav 2 C eller A poäng)

C 18 p (varav 5 C eller A poäng)

B 22 p (varav 1 A poäng)

A 25 p (varav 3 A poäng)

 

Max poängen på provet var:

14/ 12/ 6= 32p

 

Matriser

Ma
Resultat på prov 4 i matematik år 7, maj

Metoder och begrepp

Behärskar
Delvis
Behöver utveckla mer, repetera i boken
Använd gärna webbappen för genomgång: http://www.matematikbokenxyz.se/elever/filmer.html
1. Kunna använda ord och begrepp, variabel
Kap. 5.2 sid. 218-223
2. Vinklar
Kap 5:1 sid. 212-217
3. Andel i procentform
Kap. 6.1 sid. 265-271
4. En kvadrats omkrets
Kap. 5.4 sid 233-241
5. Delen från bråkform
Kap. 6.4 sid. 285-289
6. Förkortning av bråk
Kap. 6.1 sid.265-271
7. delen från procentform
Kap. 6.5 sid. 290
PROBLEMLÖSNING del 2
8. Problemlösning, triangelns area
Kap. 5.4 sid.233 Gör gärna nivå tre och fyra för att hitta metoder och strategier.
9.Problemlösning Skala
Kap. 5.5 sid. 243 Gör gärna nivå tre och fyra för att hitta metoder och strategier.
10. Problemlösning, delen från procentform
Kap. 6.2 sid 272 Gör gärna nivå tre och fyra för att hitta metoder och strategier.
11. Problemlösning, samband mellan minuter och grader
Kap. 6.4 sid.285 Gör gärna nivå tre och fyra för att hitta metoder och strategier.
12. Problemlösning, skala
Kap. 5.5. sid.243 Gör gärna nivå tre och fyra för att hitta metoder och strategier.

Problemlösning

  • Ma  7-9   Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  • Ma  7-9   Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  • Ma  7-9   Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
Behärskar
Delvis
Behöver utveckla mer, repetera i boken
Använd gärna webbappen för genomgång: http://www.matematikbokenxyz.se/elever/filmer.html
13 Problemlösning, omkretsen av en cirkel
Kap. 5.3 Gör gärna nivå tre och fyra för att hitta metoder och strategier.
14 Problemlösning, bråk
Kap. 6.1 Andel i bråkform Gör gärna nivå tre och fyra för att hitta metoder och strategier.
15. Problemlösning, beräkning av det hela
Kap 6.2 sid 272 Gör gärna nivå tre och fyra för att hitta metoder och strategier.
16 Problemlösning, andel i procentform
Kap. 6.1 sid 265 Gör gärna nivå tre och fyra för att hitta metoder och strategier.

Ma
Provbetyg

Betyg på provet som helhet

F
E
D
C
B
A
Provbetyg

Ma
Kommunikation

Kommunikation (Hur du redovisar dina lösningar)

Du behöver träna och utveckla mer
Godtagbar nivå
Hög nivå
Redovisningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: