Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk - Procent - Sannolikhet - Tiopotenser

Skapad 2017-05-18 09:41 i Nannaskolan Uppsala
Avslutande arbetsområde som behandlar: bråk och procent sannolikhet tiopotenser
Grundskola 8 Matematik
Avslutande arbetsområde som behandlar: bråk och procent sannolikhet tiopotenser

Innehåll

Mål med arbetsområdet:

Bråk och procent
- jämföra storleken på olika bråk
- förkorta och förlänga bråk
- räkna ut procentsatsen
- förstå och använda procent vid jämförelser
- addera, subtrahera och multiplicera bråk

Sannolikhet
- förklara vad som menas med begreppet sannolikhet
- räkna med likformig sannolikhet
- beskriva hur sannolikhet kan bestämmas genom att göra praktiska försök
- räkna med kombinationer

Tiopotenser
- namnge stora och små tal
- räkna med stora och små tal
- skriva stora och små tal med hjälp av prefix
- skriva stora och små tal i tiopotensform och grundpotensform
- räkna med stora och små tal i tiopotensform och grundpotensform

Bedömningsuppgifter:

Diagnos: Bråk och procent
Läxa: Soluppgift - Rea eller inte?

Diagnos: Sannolikhet
Läxa: Soluppgift - Lotteriet

Problemlösningsuppgift: Bråk / Procent / Sannolikhet

Uppgifter

 • Planering

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  Ma  7-9
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Åk 8 Soluppgift kap 5 Rea eller inte?

E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Begrepp
Hur väl eleven använder och analyserar matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Visar någon kunskap om procentuell förändring.
Visar god kunskap om procentuell förändring.
Visar god kunskap om förändringsfaktor.
Metoder
Hur väl eleven använder lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar.
Använder fungerande metoder och löser A och B. Lösningarna kan innehålla brister.
Använder metod som löser A och B korrekt.
Använder en metod som löser C.
Resonemang
Hur väl eleven följer och för matematiska resonemang.
Eleven för ett enkelt resonemang kring resultatet i A och B.
Eleven för ett relativt utvecklat resonemang kring resultatet i A och B.
Eleven för ett välutvecklat och korrekt resonemang och använder begreppet förändringsfaktor.
Kommunikation
Hur väl eleven använder matematikens uttrycksformer för att redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Redovisningen omfattar en del av uppgiften och är möjlig att följa. Använder i huvudsak fungerande matematiskt språk.
Redovisningen omfattar större delen av uppgiften och är lätt att följa. Använder ändamålsenligt matematiskt språk.
Redovisningen omfattar hela uppgiften och är effektiv och lätt att följa. Använder korrekt matematiskt språk.

Ma
Åk 8 Soluppgift kap 6 Lotteriet

E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Problemlösning
Hur väl eleven väljer strategier och metoder.
Väljer en fungerande metod och löser problemet i A.
Väljer en fungerande metod och löser problemet i B.
Väljer en fungerande metod och resonemang kring problemet i C.
Begrepp
Hur väl eleven använder och analyserar matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Visar någon kunskap om sannolikheter genom att beräkna sannolikhet i ett steg.
Visar kunskap om sannolik-heter genom att beräkna sannolikheter i flera steg.
Visar god kunskap om sannolikheter genom att se sambandet mellan förlust och vinst i C.
Metoder
Hur väl eleven använder lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar.
Löser A.
Löser A och B med lämpliga metoder t.ex. träddiagram.
Löser alla uppgifterna på ett väl fungerande sätt.
Resonemang
Hur väl eleven följer och för matematiska resonemang.
För ett enkelt resonemang.
För ett relativt utvecklat resonemang som innefattar B.
För ett välutvecklat resonemang som innefattar C.
Kommunikation
Hur väl eleven använder matematikens uttrycksformer för att redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Redovisningen omfattar en del av uppgiften och är möjlig att följa. Använder i huvudsak fungerande matematiskt språk.
Redovisningen omfattar större delen av uppgiften och är lätt att följa. Använder ändamålsenligt matematiskt språk.
Redovisningen omfattar hela uppgiften och är effektiv och lätt att följa. Använder korrekt matematiskt språk.

Ma
Problemlösning - Bråk Procent Sannolikhet åk 8

Problemlösning

E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Lösa problem, använda strategier och metoder samt formulera modeller
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: