Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse - Vinter på Berättargränd eller Pojkarna

Skapad 2017-05-18 14:28 i Palmbladsskolan Uppsala
Bedömning av elevens läsförståelse utifrån arbetet med boken När hundarna kommer.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Läsförståelse - Vinter på Berättargränd eller Pojkarna

Innehåll

Bedömning av elevens läsförståelse utifrån arbetet med boken Vinter på Berättargränd eller Pojkarna.

Matriser

Sv SvA
Läsförståelse - Vinter på Berättargränd/Pojkarna

--->
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Lässtrategier
Dina strategier för läsning är ännu inte på E-nivå. Du ska framöver fokusera på att lära dig hur du på bästa sätt kan läsa en roman för att kunna förstå och analysera så mycket som möjligt av innehållet.
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
På vissa typer av frågor till romanen når du kraven för "läsförståelse". För att framöver klara av att svara på vissa andra typer frågor ska du läsa mycket och öva upp dina strategier för hur du ska gå tillväga för att läsa och sedan hitta rimliga svar på olika typer av läsförståelsefrågor.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
Ibland kan du tolka framträdande budskap i romanen. Du ska öva upp dina strategier för att på ett ännu effektivare sätt tolka framträdande budskap och din förmåga att resonera om budskapen.
Eleven kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: