Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyhetssändning

Skapad 2017-05-18 18:52 i Ljungskileskolan Uddevalla
Grundskola 4 – 6 Bild Samhällskunskap
Nyhetssändning Uppdraget går ut på att skapa en nyhetssändning. Nyheterna hittar ni i tidningar, på nätet och på tv. Uppgiften är alltså inte att hitta på egna nyheter utan tar hjälp av nyheter som hänt runtomkring i världen. Ni kommer att arbeta i grupp om fyra, fem elever. Tillsammans så bildar ni en nyhetsredaktion. Tillsammans i nyhetsredaktionen skapar ni ett manus och detta manus ska godkännas av er chef ( er lärare) innan ni får börja filma. Slutligen så kommer ni visa upp er nyhetssändning inför klassen.

Innehåll

Detta ingår i uppdraget:

 • Hitta på ett namn till er nyhetsredaktion
 • Inrikesnyheter
 • Utrikesnyheter 
 • Sportnyheter
 • Ekonominyheter
 • Sportnyheter
 • Nöjesnyheter
 • Väderrapport 

 

Ni ska skriva samman ett manus och det ska bland annat innehålla hur er nyhetssändning ska läggas upp. 

När ni tycker att manuset är klart så ska ni presentera era idéer för er redaktionschef (er lärare), som måste ge er godkänt att börja filma. 

När filmningen är klar är det dags att börja redigera ihop nyhetssändningen. Detta ska ni göra tillsammans genom ett bra samarbete. 

Slutligen är det dags att visa upp sändningen för klassen. 

Konkreta mål

Du ska:

 • samarbeta med andra och bestämma vem som gör vad i gruppen
 • tillsammans med din grupp ansvara för en muntlig redovisning - d.v.s. ansvara för filmningen

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • ansvara för och delta i demokratiska aktiviteter som t ex grupparbete
 • ta ansvar för ditt beteende i ett grupparbete 
 • förklara hur man samarbetar på ett bra sätt
 • redovisa muntligt
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
 • skapa bilder med digitala tekniker 
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
 • söka information om samhället och använder då olika källor 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: