Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reklam åk 5-6

Skapad 2017-05-18 18:55 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Allt från en enkel skiss på papper till en animerad ljudsatt film med lerfigurer.
Grundskola 4 – 6 Bild
Varje dag omges vi av reklam via olika medier. Nu ska du få möjlighet att skaffa dig insikt i hur reklam- och nyhetsbilder påverkar dig och dina klasskamrater. Du kommer att få visa dina kunskaper genom att skapa en logotype och utforma ett reklambudskap.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Målet och syftet med kursen Reklam är att du ska få insikt om hur reklam påverkar dig och din omgivning. Kanske kommer du att bli entreprenör och starta ett eget företag i framtiden. Kanske är du redan med i en förening och vill hjälpa till att värva nya medlemmar alternativt sponsorer. Då är det lärorikt att veta hur du ska kommunicera ditt budskap antingen om din produkt/tjänst alternativt förening för att nå din målgrupp. Du ska få kännedom om betydelsen av begreppen reklam, logotype, produkt, tjänst, målgrupp och media.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Tillsammans kommer vi att diskutera och lära oss om begreppen reklam, logotype, produkt, tjänst, målgrupp och media. Du kommer att själv/tillsammans med några klasskompisar att arbeta fram eget/egna förslag på företagsnamn och skapa en logotype (företagsmärke). Vidare kommer samtliga att få bestämma en produkt/tjänst som ni vill marknadsföra. Därefter tas beslut om att ringa in din/er målgrupp det vill säga, vilka är det som kommer att efterfråga din/era produkter/tjänster. Dessutom ska du/ni analysera fram via vilka medier målgruppen ska nås av er annonsering. Slutligen gör du/ni ett förslag på reklambudskap. Vi kommer att jobba med kursen Reklam under vecka 20-23.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav 

Din lärare kommer att bedöma/lyssna av:

 • ditt aktiva deltagande under lektionstid
 • din problemlösning och kreativa arbete för att nå ditt måluppfyllda resultat
 • din kännedom om orden/begreppen reklam, logotype, produkt, tjänst, målgrupp och media.
 • din kännedom om att framställa reklambudskap via olika medier
 • din lärdom om hur reklam kan påverka dig och din omgivning

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Tanumskolan bild åk 5-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tolkning och analys av bild
 • Bl  4-6
Kan beskriva bilden och sin upplevelse av den.
Kan beskriva bilden och sätta in den i dess sammanhang. Kan använda egna och andras bilder i bestämda syften.
Kan beskriva bilden och kritiskt analysera den. Använder bildområdets termer och begrepp.
Kommunikation
 • Bl  4-6
Kan berätta med hjälp av egna och/eller andras bilder.
Kan berätta med hjälp av egna och andras bilder i bestämda syften.
Använder bilden i kombination med andra uttrycksformer för att kommunicera egna tankar och idéer och sätta frågor under debatt.
Förverkligande av intention med en bild
Om elevens idé framgår av bilden.
 • Bl  4-6
Har idéer och tankar med/kring bilden men detta går inte att utläsa i bilden.
Har en tydlig idé som framgår när den som tittar på bilden får detta förklarat.
Elevens idéer/tankar om bilden framträder i bilden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: