Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagotema

Skapad 2017-05-19 09:17 i Landvetterskolan Härryda
Grundskola F – 3 Biologi Svenska
Varför läser vi sagor egentligen? Vad är skillnaden mellan en fabel och en saga? Vilka ingredienser behövs för att det ska bli en saga? Dessa och fler frågor kommer vi att arbeta med i vårt arbetsområde om sagor.

Innehåll

Sagotema

Du ska få lära dig vad som utmärker en saga och lära dig att skriva en egen saga.

Syfte

Syftet med undervisningen är att du ska lära dig mer om sagors kännetecken och lära dig hur man skriver en saga på egen hand.  

Undervisningens innehåll

     

Vad?

I undervisningen ska du få lära dig:

 

 • sagans ursprung och några av de viktiga nedtecknarna av sagor
 • sagans särdrag
 • sagans uppbyggnad
 • mer om skrivprocesser

Hur?

Vi ska:

 • läsa sagor
 • återberätta sagor med hjälp av bilder med tillhörande skrivuppgift
 • gemensamma genomgångar
 • egen skrivning

Du ska:

 • kunna återge några särdrag för sagan
 • kunna redogöra för någon skillnad mellan konstsaga, folksaga och fabel.
 • kunna berätta något om sagans ursprung

Bedömning sker under lektionerna. Läraren kommer att bedöma dig utifrån ditt deltagande på lektionerna. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: