Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal

Skapad 2017-05-19 09:27 i Östertull Montessoriförskola Lunds för- och grundskolor
Förskola

Innehåll

Rutiner för utvecklingssamtal på Östertulls montessoriförskola

Syftet med utvecklingssamtalet är att ge de bästa förutsättningarna för _________ lärande, utveckling och trivsel. Innan utvecklingssamtalet intervjuas __________ på förskolan och ____________ intervjuas hemma.

På samtalet går vi tillsammans igenom de två intervjuerna.

Normer och värde:

• Hur tycker du det är att vara på förskolan?
• Hur gör du om du blir ledsen, arg eller rädd?
• Hur brukar du och kompisarna hjälpa varandra?
• Hur vill du att en bra kompis ska vara?

Utveckling och lärande:

• Vad är du bra på?
• Vad tycker du om att göra eller leka på förskolan?
• Vad vill du lära dig/veta mer om?
• Hur lär du dig nya saker?

Inflytande:

• Vad får du bestämma och göra själv på förskolan?
• Vad gör du om en kompis bestämmer vad du ska göra och du inte vill det?
• Vad gör du om en kompis frågar om han/hon får vara med och leka?
• Hur kan man bestämma tillsammans i en lek?

___________________________________________________________________________________

Normer och värde:

• Hur upplever ditt barn dagarna på förskolan?
• Upplever du att ditt barn känner sig trygg i förskolan?
• Upplever du att ditt barn lär sig att fungera i grupp?

Utveckling och lärande:

• Stimuleras ditt barn till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov?
• Vad är ditt barn intresserad av och vad leker barnet med hemma?
• Upplever du att ditt barn utmanas i sin utveckling och lärande på förskolan?
• Vad tror du att ditt barn vill lära sig mer av?
• Upplever du att du är delaktiga i ditt barns utveckling och lärande?

Inflytande:

• Upplever du att ditt barn uppmuntras att ta ansvar i förskolan?
• Det här får ditt barn bestämma och ta ansvar över hemma ...
• Hur upplever du att ditt barns tankar och idéer tas tillvara på förskolan?
• Vilka är ditt barns starka sidor?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: