Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jenny Christian

Skapad 2017-05-19 12:41 i Sten Stures förskola Uppsala kommunala förskolor
"Sagan om den lilla lilla gumman" är en klassisk saga skriven av Elsa Beskow. Boken handlar om gumman samt om hennes katt och ko.
Förskola
Sagan handlar om den lilla gubben som bor i Ett litet tält. Hon har en liten katt och en ko. En dag mjölkar gumman sin ko och ställer in mjölken på det lilla bordet. Då kommer den lilla katten in och hoppar först upp på den lilla pallen, sedan på den lilla stolen och till sist upp på det lilla bordet och dricker upp all mjölken. Då kommer gumman in och säger: "Schas katta!" Katten springer iväg och kommer aldrig mer hem, eller också gör den kanske det."

Innehåll

Kunskap och lärande kring "Sagan om den lilla lilla gumman"

Med hjälp av den klassiska sagan kan barnen få lära sig om naturvetenskap, matematik,språk,fantasi och normer och värden.

Genom att vi på olika sätt arbetar med sagans bilder och text; med hjälp av flanobilder, med handdockor och genom att spela upp sagan som teater, får barnen hjälp att uppleva och förstå berättelsen. Katten är busig och dricker upp all mjölken. Gumman blir arg eller besviken på katten och skrämmer iväg den. Sedan verkar gumman bli ledsen och sakna sin katt. Vi kan prata om hur det känns när man blir arg och hur det känns när någon annan blir arg på dig.

Sagan innehåller även många prepositioner och storleksbeskrivningar, vilket hjälper barnen att utöka begreppen och förståelsen för matematik såsom rum,läge och riktning.

Genom sagan stimulerar vi barnens nyfikenhet och fantasi och förmåga att uttrycka sig i olika former såsom drama, bild, språk, kommunikation och musik.

Under temaarbetets gång kommer vi vara lyhörda för barnens intresse och nyfikenhet och anpassa arbetet efter det.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: