Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - lärplatta

Skapad 2017-05-19 13:43 i Diamanten Dibber Sverige AB
Förskola
Vad ska vi göra, Varför ska vi göra det och Hur ska vi göra det.

Innehåll

Vad ska utvecklas?

Genom att använda lärplatta i den pedagogiska verksamheten vill vi ge barnen förutsättningar att utveckla sitt språk, matematik, naturkunskaper, kommunikation och IT. Barnen övar också turtagning genom att vänta på sin tur. Barnen får möjlighet att utveckla respekt för andra individer. Lärplattan används också som ett pedagogiskt dokumentationsredskap för barnen reflektion och lärande.

Varför?

För att vi ser ett stort intresse hos barnen för lärplatta/teknik/musik/IT. Alla barn skall ges möjlighet att använda och utforska lärplattan.

Vad har vi för mål?

 Lärplattan skall användas som ett kompliterande verktyg i olika lärandesituationer och vardagssammanhang.

 

Kopplingar till läroplan

 •  
  Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 •  
  Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 •  
  Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 •  
  Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 •  
  Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 •  
  Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
 •  
  Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 •  
  Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

 

Målkriterier?

Nuläge:

Barnen på Nyponet frågar om de får lära sig på Ipaden. Barnen använder lärplattan en åt gången för att sedan ge den till en väntande kompis.

De använder flera olika appar som vi pedagoger valt ut. De lyssnar på musik och ser på foton/filmer från verksamheten.

Hur?

Vi använder lärplattan när:

- Vi söker information tillsammans med barnen när det kommer upp frågor som vi behöver får svar på.

- vi dokumenterar och reflekterar kring det förändrade lärandet.

-  vi lyssnar på sagor och musik.

- barnen skall få möjlighet att utveckla sitt språk och sina matematiska och tekniska förmågor genom de appar som vi pedagoger valt ut.

Uppföljning, utvärdering.

Utvärdera processen kontinuerligt av pedagogerna. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: