👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och ledarskap åk 4-6 i Genarps skola

Skapad 2017-05-19 14:42 i Genarps skola 4-6 Lunds för- och grundskolor
Vi kommer att ha teori kring hälsa där vi ser på filmer, arbetar med faktahäften och har diskussioner. Ni elever kommer planera, organisera, leda och utvärdera en egen idrottslektion.
Grundskola 5 Idrott och hälsa
Vi kommer att ha teori om hälsa under v.3- 7. Vi avslutar området med ett test under v.7

Vi håller på med ledarskap under hela vårterminen.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Syftet med området är:

Innehåll

Lektionerna kommer att innehålla:

Bedömning

Du kommer bedömas efter följande kunskapskrav:

Konkretisering av mål

Du ska kunna efter avslutat arbetsområde:

- Delta och lyssna på instruktioner i lekar och aktiviteter

- Planera, genomföra/leda och utvärdera en idrottslektion

- Prata om olika faktorer som påverkar din hälsa positivt och negativt

- Kunna beskriva hur du kan förebygga skador

 

Arbetssätt

Vi kommer att skapa en planeringsmall tillsammans där ni elever fyller i er planering och utvärdering av er lektion

Ni kommer att få leda en lektion tillsammans med en klasskompis

Vi kommer att se på filmer, arbeta och diskutera kring vår hälsa och hur man förebygg

Dokumentation

All dokumentation sker i unikum i följande matris: Idrott och hälsa,pedagogisk planering år 4-6 2017

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6