Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP tema: att skriva en berättelse om "Bockstensmannens öde"

Skapad 2017-05-19 15:28 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola F – 9
Vem var Bockstensmannen och varför mördades han? Hur ser han ut? Hur vet vi det?

Innehåll

Utgångspunkt

Då vi ska åka till Varbergs fästning på skolresa i åk.3 har frågor kommit upp om vad man kan göra där? Barnen har då fått veta att:

De ska få besöka en utställnings som handlar om Bockstensmannens öde, Halland genom tiderna samt en rundvandring på Varbergs fästning. Utifrån detta kommer eleverna sedan att få:

skriva en berättelse om en man som dog för mer än 600 år sedan. Idag finns "Bockstensmannen" och en utställning om honom på Varbergs fästning. Vem var "Bockstensmannen"? Hur dog han? Vad hände egentligen den där dagen när han gick över myren?

 

Konkretisering av målen

Vilka konkreta mål ska eleverna nå?

Vi kommer att bedöma om:

du kan använda stor bokstav, punkt och frågetecken

du kan stava ord som är vanligt förekommande

om din text har en en röd tråd som är lätt att följa

om din text har en tydlig inledning, handling och avslutning

om du efter respons kan ändra och förbättra din text på ett enkelt sätt

 

- godtagbara kunskaper:

att din berättelse har:

inledning, handling och ett slut

använder dig av stor bokstav, punkt och frågetecken

din text har en röd tråd som går att följa

du ger en kompis feedback på hens text

 

- mer än godtagbara kunskaper:

din text har en tydlig inledning, handling och slut

din text har en tydlig röd tråd

att du förbättra din text utifrån den kamratbedömningen då får

Vilka begrepp behöver vi arbeta med?

 

Genomförande

Vi kommer att hämta inspiration på olika sätt, t ex: titta på Varbergs museums hemsida, sidor för barn

* läsa och analysera en enkel berättelses tre delar, inledning - handling - avslutning

* arbeta med kamratrespons 

* ändra och göra förbättringar i egen text

* titta på film

* besöka Varbergs fästning

 

 

 

 

Dokumentation och bedömning

Dokumentation:

* bilder från våra studiebesök

* texter vi producera

* arbetshäfte

 

Bedömning:

Vi kommer att bedöma om:

du kan skriva en en enkel text i pages på iPad

du kan använda stor bokstav, punkt och frågetecken

du kan stava ord som är vanligt förekommande

om din text har en en röd tråd som är lätt att följa

om din text har en tydlig inledning, handling och avslutning

om du efter respons kan ändra och förbättra din text på ett enkelt sätt

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: