👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 4-6

Skapad 2017-05-19 15:53 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 NO (år 1-3)
Det här är planeringsnavet som hör till NO:n i åk 4-6. Här kommer uppgifter att läggas in under ht 2017 och framåt.

Innehåll

Planering NO åk 4-6

Vi har förväntningar på att samtliga elever deltar aktivt (enskilt och i grupp), samt alltid gör sitt bästa utifrån sina förutsättningar och förmågor.

Centralt för vår undervisning är att aktivt träna de olika förmågorna inom NO

  1. använda kunskaper i NO för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet / energi, teknik, miljö och samhälle / energi, miljö, hälsa och samhälle,
  2. genomföra systematiska undersökningar i NO,
  3. använda NO begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara naturvetenskapliga samband i människokroppen, naturen och samhället / i naturen och samhället / samhället, naturen och inuti människan.

NO åk 4

Innehåll

Grundläggande NO, begrepp, naturvetenskapligt arbetssätt

Materia: kvarkar, elektroner, protoner, neutroner, atomer – grundämnen och periodiska systemet, molekyler, celler, organ, organismer, planeter, solsystem, galax, universum

Anpassning (växter) och evolution djur och växter

Hållbar utveckling: nedbrytning, fotosyntes, kretslopp – ämnen, näring, syre och vatten

Växt-, djurriket övergripande

Människans livscykel

Växter: växtens och blommans delar, livscykel

Vattnets egenskaper, former grundläggande

Luft egenskaper, former grundläggande

Värme partikelmodellen

 

NO åk 5

Växter, djur och svampar (art- och släktkunskap, fältstudier, sortera, anpassning, ekosystem, kolets - kretslopp)

Fotosyntes, cellandning

Svampar, alger, lavar, bakterier, virus, ryggradslösa och ryggradsdjur – släkten-arter-anpassning

Mer om luft och vatten och väder

Lösningar och blandningar

Tryck och luft

Kraft och rörelse

 

NO åk 6

Innehåll

Växthuseffekten

Magnetism

El och energi

Astronomi och tid

Ljud (och hörsel)

Ljus (och synen)

Experiment, labbrapporter, undersökningar

Kroppen: organ, organsystem, kroppsdelar, muskler och skelett, sex och samlevnad

Surt och basiskt

Matens kemi

Hållbar utveckling (växter/ djur, väder, energi (former, källor), kolets kretslopp)

Systematiska undersökningar

Arbetssätt

Lärandet sker i huvudsak i klassrummet genom föreläsning, gemensamma samtal och diskussioner utifrån texter och filmer samt genom laborationer och undersökningar.

Många lektioner startar med någon form av tyst startuppgift. Då pedagog antecknar frånvaro.

Eleverna ges flera tillfällen att samtala, läsa, skriva, rita, undersöka och på olika sätt träna och uttrycka sitt naturvetenskapliga tänkande.

Vi jobbar även med regelbunden återkoppling för att förankra kunskaperna och för att synliggöra lärandet.

Bedömning

Bedömningen sker fortlöpande och vid speciella tillfällen, läxförhör, redovisningar, tester och diskussioner.

 

Läromedel:

Boken om Fysik och Kemi (4-6)

Boken om Biologi (4-6)

Strömmande medier t.ex. SLI, YouTube m.fl.

Concept Cartoons (1-9)

Dino (1-6)

Egna läromedel, texter, NP och filmer.

Tillgång till inläsningstjänst

 

Källkritikens fyra frågor: När du ska värdera dina källor kan du använda dessa fyra frågor:– Vem är avsändaren? – Vad har avsändaren för syfte? – Hur vet vi att avsändaren har rätt information? – Kan vi lita på avsändaren?

 

Uppgifter

  • Matspjälkningskanalen läxa till fredag vecka 38