Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Material

Skapad 2017-05-21 08:52 i Hälsinggårdsskolan Falun
Planering för ämnesövergripande arbetsområde i kemi och teknik.
Grundskola 7 – 9 Kemi Teknik
Planering för arbetsområdet material inom kemi och teknik.

Innehåll

Enligt kursplanen ska varje elev genom undervisningen i ämnet kemi & teknik ges förutsättning att utveckla sin förmåga att:

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

 

I detta arbetsområde kommer vi speciellt att arbeta med:

 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi.
 • Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Hur tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling.

 

Mål för området

I detta område kommer du att få lära dig mer om olika material som används för att konstruera olika produkter. Du kommer också att få lära dig om materialens egenskaper och hur de används för att tillverka olika saker.

 

Arbetsformer och bedömning

I detta område kommer vi att ha genomgångar och titta på film. Vi kommer att arbeta med frågor ur boken, både enskilt och i grupp. 

Det som bedöms är:

 • En skriftlig examinationsuppgift där du ska jämföra olika material
 • En fördjupningsuppgift om en förpackning (extrauppgift)
 • Ditt lektionsarbete

Matriser

Tk Ke
Material

Examinationsuppgift material

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ta ställning
Du väljer ett av materialen att tillverka sportdrycksflaskan av.
Motivering
Du motiverar ditt val genom att förklara fördelar med materialet du valt samt en nackdel med ett annat material.
Du motiverar ditt val genom att förklara fördelar med materialet du valt samt fördelar eller nackdelar med de två övriga materialen
Du motiverar ditt val genom att förklara fördelar och nackdelar med samtliga material.
Resonemang
Du kan resonera kring dina för- och nackdelar i ett led.
Du kan resonera i två led för minst två av dina för- och nackdelar och i ett led för övriga för- och nackdelar.
Du kan resonera i två led för minst tre av dina för- och nackdelar och i ett led för övriga för- och nackdelar.
Naturvetenskapligt språk
Du har skrivit en enkel text där du använder ett vardagligt språk. Ditt språk är till viss del anpassat utifrån syfte och målgrupp.
Du har skrivit en utvecklad text där du använder några av naturvetenskapens begrepp. Ditt språk är till stor del anpassat utifrån syfte och målgrupp.
Du har skrivit en välutvecklad text där du använder flera av naturvetenskapens begrepp. Ditt språk är helt och hållet anpassat utifrån syfte och målgrupp.

Livscykelanalys av en förpackning

Extrauppgift inom arbetsområdet material.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper
Du visar grundläggande kunskaper om ditt material.
Du visar utvecklade kunskaper om ditt material.
Du visar välutvecklade kunskaper om ditt material.
Miljöpåverkan
Du ger exempel på förpackningens miljöpåverkan.
Du ger exempel på och förklarar någon konsekvens av förpackningens miljöpåverkan.
Du ger exempel på och förklarar utförligt flera konsekvener av förpackningens miljöpåverkan.
Texten
Du har skrivit en enkel text med ett vardagligt språk.
Du har skrivit en utvecklad text med viss användning av naturvetenskapens begrepp. Ditt arbete är indelat i stycken med någon rubrik.
Du har skrivit en välutvecklad text med stor användning av naturvetenskapens begrepp. Ditt arbete är indelat i stycken med rubriker. Du använder dig också av bilder eller liknande för att utveckla din text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: