Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris - Antiken

Skapad 2017-05-21 13:22 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Historia
Bedömningsmatris för arbetsområdet - Antiken

Matriser

Hi
Kunskapskrav i historia - indelade i moment (Inkl F)

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven har /...../ kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
grundläggande
goda kunskaper
mycket goda kunskaper
Eleven visar det genom att föra /...../ underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar,samt om Förintelsen och andra folkmord.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
väl utvecklade och väl
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då /...../ samband mellan olika tidsperioder
enkla
förhållandevis komplexa
komplexa
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra /...../ underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då /...../ underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
enkla och till viss del enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl välutvecklade och väl
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett /...../ fungerande sätt
i huvudsak
relativt väl
väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: