Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division År 4 v. 9-19

Skapad 2017-05-21 21:40 i Björklinge skola Uppsala
Arbetsområde i matematik under vt16.
Grundskola 4 Matematik
Vi repeterar begreppen multiplikation och division. Vi lär oss sambanden mellan addition och multiplikation samt multiplikation och division. Vi lär oss metoder för att multiplicera tiotal och hundratal (t.ex. 5 x 60) och kort division.

Innehåll

Syftet

Du tränar din förmåga att:

 • Se sambandet mellan räknesätten addition och multiplikation samt multiplikation och division.
 • Förstå begreppen kvot och produkt.
 • Använda lämpliga metoder för att göra beräkningar.

Mål

Du ska visa att du kan:

 • Begreppen kvot och produkt.
 • Förstå hur addition och multiplikation hör ihop.
 • Multiplicera med hela tiotal och hundratal, t.ex. 5 x 60, 5 x 600.
 • Multiplicera tal som 3 x 47, 2 x 536.
 • Förstå hur multiplikation och division hör ihop.
 • Kort division utan minnessiffra.
 • kortdivison med minnessiffra.
 • Välja rätt räknesätt och metod för att lösa en textuppgift.

Bedömning

Du bedöms utifrån deltagande i undervisningen och resultat på det avslutande testet.

Undervisningen

Vi kommer att:

 • Räkna i matematikboken
 • Använda NOMP
 • Ha gemensamma genomgångar och aktiviteter (spel och uppgifter på smartboarden)
 • Lösa problemlösningsuppgifter

Dokumentation

Eleven skriver sina uträkningar i sina räknehäftet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matematik MULTIPLIKATION och DIVISION skolår 4, 2011/2012

MULTIPLIKATION och DIVISION

På god väg
Kan
Eleven förstår hur addition och multiplikation hör ihop.
5+5+5 = 3*5
Eleven kan multiplikationstabellerna automatiserat.
Tabell 2-10
Eleven förstår hur multiplikation och division hör ihop.
5*3=15 15/5=3
Eleven kan räkna enkel division med huvudräkning.
40/5=
Eleven kan multiplicera med tiotal och hundratal.
5*60=
Eleven kan multiplicera med ena faktorn ensiffrig och andra tvåsiffrig eller tresiffrig med uppställning.
34*7= räknas med uppställning/algoritm.
Eleven kan räkna kort division.
84/4=
Eleven kan lösa problem/läsuppgifter med multiplikation.
Tarja beställer 5 hamburgare för 31 kr styck. Hur mycket ska hon betala?
Eleven kan lösa problem/läsuppgifter med division.
Under dagen har David spelat på chokladhjulet för sammanlagt 30 kr. Hur många gånger har han spelat om varje spel kostar 5 kr?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: