Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mönster och samband. Flyga luftballong.

Skapad 2017-05-21 22:28 i Östlyckeskolan Alingsås
Grundskola 7 – 9 Matematik

Innehåll

  • Koordinatsystem
  • Tolka grafer
  • Göra värdetabeller
  • Rita grafer
  • Tolka formler och mönster
  • Skriva formler

Matriser

Ma
Mönster och samband. Flyga luftballong.

Lägre nivå
Högre nivå
Problemlösning och metod
Räknar ut rätt kostnad för 5 personer på båda bolagen. +E
Skriver uttryck/formler med ord, värden eller variabler till kostnaden för något bolag. +C
Skriver uttryck/formler med variabler till de två bolagen. +A
Problemlösning och metod
Punkterna för minst en modell korrekt inprickade i ett acceptabelt koordinatsystem. +E
Ritar korrekta grafer i ett tydligt koordinatsystem. +C
Begrepp
Anger att graf B är en proportionalitet och/eller att graf A är ett linjärt samband. Ger någon motivering. +E
Förklarar godtagbart för varje bolags graf varför de är proportionella resp. linjära samband. +C
Resonemang
För ett enkelt resonemang om något bolag, t.ex. att bolag B är billigast om man inte är så många. +E
För ett godtagbart matematiskt resonemang om fördelar eller nackdelar med de två bolagen. T ex B är bra när man är färre än ca 10, annars ska man välja A. +C
För ett matematiskt resonemang som bygger på att grafernas skärningspunkter eller beräkningar avgör fördelar och nackdelar med de båda bolagen. +A
Resonemang
Ger exempel på en kostnadsmodell för bolag C. +A
Resonemang
Ger exempel på en kostnadsmodell för bolag C, med korrekt brytpunkt. +A
Kommunikation
Redovisningen omfattar en mindre del av uppgiften men är begriplig och möjlig att följa +E
Redovisningen omfattar större delen av uppgiften och är lätt att följa. Det matematiska språket är ok. +C
Redovisningen omfattar hela uppgiften, är välstrukturerad och tydlig med relevant matematiskt språk. +A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: