Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och samband

Skapad 2017-05-22 06:22 i Östratornskolan Lunds för- och grundskolor
Planering över arbetsområdet Algebra och samband, baserat på kapitel 3 i Prima Formula för årskurs 6.
Grundskola 6 Matematik
I detta arbetsområde jobbar vi med kapitel 3 i Prima Formula för årskurs 6.

Innehåll

 

I detta område behandlar vi:

- Algebraiska uttryck
- Enkla ekvationer
- Matematiska mönster och formler
- Läsa av och skapa diagram
- Binära talsystemet
- Problemlösning inom algebra och samband

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Algebra och samband

Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Skriva och förenkla uttryck
Du kan skriva enkla uttryck för att beskriva enkla förhållanden såsom en rektangels omkrets. Du kan också förenkla uttryck, i lätta fall.
Du kan skriva enkla uttryck för att beskriva olika förhållanden såsom en rektangels omkrets och flera personers sammanlagda ålder. Du kan också förenkla uttryck.
Du kan skriva enkla uttryck för att beskriva olika förhållanden såsom en rektangels omkrets och flera personers sammanlagda ålder. Du kan också förenkla uttryck, även i svårare fall.
Lösa ekvationer
Du kan lösa enkla ekvationer och redovisar ditt tillvägagångssätt som delvis går att följa.
Du kan lösa ekvationer på ett relativt effektivt sätt och redovisar ditt tillvägagångssätt på ett sätt som är relativt lätt att följa.
Du kan lösa ekvationer med hög svårighetsgrad på ett effektivt sätt och redovisar ditt tillvägagångssätt på ett sätt som är lätt att följa.
Mönster och formler
Utifrån början på ett enkelt mönster kan du räkna ut t. ex. antalet stickor för någon bestämd figur (t. ex. figur 5). Du kan också bestämma antalet stickor för figur n genom att välja rätt formel bland flera svarsalternativ.
Utifrån början på ett mönster kan du räkna ut t. ex. antalet stickor för någon bestämd figur (t. ex. figur 5). Du kan också bestämma antalet stickor för figur n genom att välja rätt formel bland flera svarsalternativ samt skriva en passande formel.
Utifrån början på ett mönster kan du räkna ut t. ex. antalet stickor för någon bestämd figur (t. ex. figur 5). Du kan också bestämma antalet stickor för figur n genom att välja rätt formel bland flera svarsalternativ samt skriva en passande formel på ett så enkelt sätt som möjligt.
Tabeller och diagram
Du kan läsa av enkla tabeller och diagram och i enkla fall avgöra om sambanden som de beskriver är proportionella eller inte. Du kan komplettera påbörjade tabeller och diagram samt skapa ett enkelt, delvis korrekt utformat diagram.
Du kan läsa av tabeller och diagram och avgöra om sambanden som de beskriver är proportionella eller inte. Du kan även fullborda redan påbörjade tabeller och diagram samt skapa egna mestadels korrekt utformade diagram.
Du kan läsa av tabeller och diagram och avgöra om sambanden som de beskriver är proportionella eller inte. Du kan även fullborda redan påbörjade tabeller och diagram samt skapa egna helt korrekt utformade diagram.
Binära talsystemet
Du kan, med hjälp av en tabell, göra om tal i tiosystemet till det binära systemet och tvärtom.
Du kan göra om tal i tiosystemet till det binära systemet och tvärtom i de flesta fall.
Du kan göra om tal i tiosystemet till det binära systemet och tvärtom, även i svårare fall.
Problemlösning inom algebra och samband
Du kan lösa enkla problem på ett delvis fungerande sätt som du redovisar så att det delvis går att följa.
Du kan lösa problem på ett fungerande sätt som du redovisar så att det går att följa.
Du kan lösa enkla problem på ett välfungerande och effektivt sätt som du redovisar så att det lätt går att följa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: