Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gorgels en Krullevaar - Nederlands Planning 19/20

Skapad 2017-05-22 10:32 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 5 Modersmål
Under terminen jobbar vi med sång, barnlitteratur och faktaböcker. Du kommer att lära dig skriva enkla texter. Vi fokuserar även på de globala målen.

Innehåll

Mål, innehåll, genomförande, redovisning

Mål 
Du ska utveckla din förmåga att läsa och skriva olika texter.

Du ska utöka ditt ordförråd på nederländska, genom att läsa och skriva själv.

Du ska utveckla ditt förmåga att stava enkla, vanlig förekommande ord.

Öka läsglädje genom att medverka i skapandet av en berättelse.

Du kommer att bekanta dig med kända författare på nederländska.

Du ska utveckla din förmåga att använda läs- och skrivstrategier.

Du kommer att bekanta dig med några av de 17 globala målen.

 

Innehåll
Vi läser, arbetar med arbetsuppgifter och samtalar om texter.

Vi skapar en egen bok.

 

Genomförande

Du kommer att läsa nivå anpassade böcker. 

Du kommer att läsa fakta texter och svara på frågor om dessa.

Du kommer att läsa korta texter ur skönlitteratur.

 

Redovisning
Läsningen och läxor redovisas fortlöpande både muntligt och skriftligt enligt bedömningsmatrisen.

Matriser

Ml
Bedömningsmatris 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Ny nivå 5
Läsa
Du läser alfabet .
Du läser korta ord och rättar dig själv ibland.
Du läser korta meningar och rättar dig själv
Du läser med flyt och förståelse enklare texter och listar ut längre, obekanta ord med hjälp av de ord som du redan förstår.
Du läser flytande med god läsförståelse.
Skriva
Du skriver av enkla enstaviga och fåstaviga ord.
Du skriver själv korta ord och fraser. Det förekommer stavnings- och grammatiska fel som kan störa förståelsen. Du använder stor bokstav, mellanrum och sätter punkt i korta fraser och meningar.
Du skriver enkla meningar om välbekanta ämnen. Det förekommer stavnings- och grammatiska fel men budskapet framgår tydligt.
Du skriver mer utvecklade meningar och korta berättande, beskrivande eller informerande texter om för dig välbekanta ämnen. Du har relativt god förståelse och använder grundläggande grammatiska regler och interpunktion. Du använder interpunktions- tecken (frågetecken och utropstecken) i utvecklade meningar.
Du skriver berättande, beskrivande eller informerande texter som berör för dig välbekanta ämnen. Du har god förståelse och använder grundläggande grammatiska regler och interpunktion. Du jämför ordföljd, stavnings-regler och interpunktion i modersmålet med svenska.
Tala och samtala
Du säger ord, fraser och meningar. Du ställer och svarar kort på frågor som berör din vardag.
Du berättar enkelt om dig själv och din omgivning. Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi till en viss nivå.
Du berättar om dig själv och din omgivning med till en viss del utvecklade meningar. Du ställer till en viss del utvecklade frågor och svarar med till en viss del utvecklade meningar som berör din vardag. Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi relativt bra. Du börjar rätta dig efter språkets grammatik.
Du berättar/återberättar i grovt drag en text/ en händelse. Du ställer utvecklade frågor och svarar med fullständiga meningar som berör din vardag. Du gör enkla jämförelser mellan modersmålets uttal och svenska. Du rättar dig efter språkets grammatik.
Du återberättar en text (en berättelse, en saga, en myt) på ett detaljerat sätt. Berättandet sker för olika mottagare. Du ställer välutvecklade frågor och svarar med fullständiga meningar om saker och ting. Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi bra. Du gör mer utvecklade jämförelser mellan modersmålets uttal och svenska. Ditt språk är relativt fritt från grammatiska fel.
Lyssna och förstå
Du lyssnar och förstår enkla hälsningsfraser och dialoger som berör din vardag. Du följer enkla instruktioner.
Du förstår en enkel saga.
Du följer en längre dialog som berör ämnen i din egen vardag. Du förstår och följer instruktioner som består av flera led.
Du förstår innehållet i åldersanpassade TV program/film.
Du förstår åldersanpassade texter vid högläsning.
Berättande texter och sakprosatexter
Du känner till ramsor och rim ur modersmålets tradition.
Du känner till gåtor, sagor och myter från nederländerna/belgien eller områden där modersmål talas.
Du känner till och återberättar själv en saga från nederländerna/belgien eller områden där modersmål talas.
Du deltar aktivt i diskussioner kring berättande, beskrivande eller förklarande text med anknytning till traditioner från nederländerna/belgien eller områden där modersmål talas.
Du känner till nederländska berättande och poetiska texter för barn i form av bilder-böcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider .
Språkbruk
Du namnger färger, kroppsdelar, former, mat, växter, djur, klädesplagg och andra saker som berör din vardag.
Du namnger tidbegrepp, veckodagar, månader och årstider. Du känner till och förstår grundläggande matematiska begrepp.
Du uttrycker (sig sina) känslor och åsikter med flera ord. Du börjar använda adjektiv.
Du beskriver en person, ett djur, en sak, en händelse eller en upplevelse på ett detaljerat sätt. Du börjar använda adverb.
Du använder dig av ord och begrepp för att uttrycka känslor, åsikter och kunskaper på ett detaljerat sätt. Du använder både adjektiv och adverb när du uttalar dig.
Kultur och samhälle
Du känner till lekar från nederländerna/belgien eller områden där modersmål talas. Du känner till Nederländernas/Belgiens flagga. Du känner till några nederländska/belgiska högtider/traditioner.
Du berättar om några högtider/traditioner från Nederländerna/Belgien. Du sjunger enkla sånger på nederländska. Du känner igen nederländerna/belgien i en kartbok.
Du gör enkla jämförelser av nederländska/belgiska högtider/traditioner med svenska förhållanden.
Du känner igen nederländska nationella sång. Du pekar ut nederländernas huvudstad i en kartbok.
Du beskriver flera nederländska högtider/traditioner på ett detaljerat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: