👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 4 Växter och natur

Skapad 2017-05-22 18:46 i Nygårdskolan Borlänge
identifikation av växter och djur
Grundskola 4 Biologi
Du ska lära dig om växternas delar och vilka olika växter finns i den svenska naturen. Du ska också lära dig om indelningen av växter, näringskedjor och historiska upptäckter (Linné).

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

 • Du ska lära dig vad en växts olika delar heter.
 • Du ska känna till vilka olika växtgrupper det finns.
 • Du ska förstå vad som menas med näringskedjor.

Vi kommer även att lära oss om Carl von Linnés världsbildsförändrande upptäckter.

 

 

 
 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska
-diskutera, samarbeta och resonera tillsammans kring olika frågor,
-se på film,
-läsa och skriva texter.

 

Vad kommer att bedömas?

Jag bedömer:

- hur du resonerar och diskuterar i grupp/helklass
- hur du deltar i gemensamma uppgifter och övningar
- hur du utför dina uppgifter enskilt

Hur får du visa att du kan?

Du får visa att du kan genom:

-vara aktiv på gemensamma övningar och uppgifter.
- att du kan genomföra ett enkelt experiment
- kunna dokumentera dina resultat på ett enkelt sätt

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Biologi åk 4

Uppnått målet delvis
Uppnått målet
Natur och samhälle
Känna till människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
Natur och samhälle
Kunna redogöra för några djurs, växters och andra organismers liv.
Natur och samhälle
Förstå ekosystem i närmiljön, namn på vanligt förekommande arter samt deras samband.
Natur och samhälle
Känna till naturen som resurs för upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
Biologin och världsbilden
Förstå livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Biologins metoder och arbetssätt
Kunna genomföra enkla fältstudier och experiment samt dokumentera dessa. Planering, utförande och utvärdering.
Biologions metoder och arbetssätt
Känna till hur djur och växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.