Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk årskurs 6 vt 2017

Skapad 2017-05-23 07:09 i Dalhemsskolan Helsingborg
Terminsplanering i svenska som andraspråk årskurs 6
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära!

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...

 • att läsa och förstå olika texter
 • att återberätta och/eller sammanfatta det du läst
 • att reflektera över texten och uttrycka egna tankar och åsikter utifrån det du läst
 • att skriva olika sorters texter
 • att använda stavningsregler och grammatikregler på rätt sätt i dina texter
 • att välja vilka ord och begrepp som passar bäst att använda i olika situationer
 • att tolka och värdera olika sorters källor
 • att kommunicera muntligt och delta i samtal med andra

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

Under terminen kommer vi att arbeta med följande arbetsområden: 

 • Läsning av valfri bok
 • Dikttema
 • Beskrivande texter inom arbetsområdet Europa
 • Olika sorters texter
 • Kvalité och bedömning


Planering för varje arbetsområde finns  i Google Classroom


För att träna förmågorna kommer vi att:

 • lära oss använda olika lässtrategier, i samband med att vi läser olika texter gemensamt
 • lära oss olika texters struktur (genrepedagogik)
 • planera, skriva och bearbeta egna texter
 • ge omdömen om olika texter (egna och andras)
 • göra texter och presentationer där ord och bild samspelar
 • träna på att uttrycka oss muntligt, i samtal med andra
 • göra egna muntliga redovisningar
 • samtala om språket och hur vi anpassar det utifrån syfte, person och situation
 • använda olika källor och försöka värdera dessa

VI KOMMER BEDÖMA HUR (på vilket sätt) DU...

 • läser och förstår olika sorters texter,
 • skriver olika sorters texter
 • uttrycker dig muntligt i samtal med andra och i egna redovisningar
 • använder olika källor och värderar dessa
 • hur du använder olika strategier för att göra dig förstådd.

Bedömningen sker fortlöpande på lektionerna, dvs på vilket sätt du är delaktig i aktiviteterna,  men också i dina skrivna texter och muntliga presentationer (enskilt eller i grupp).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: