Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alléns GPP-mall

Skapad 2017-05-23 09:21 i Alléns förskola Halmstad
Solgläntan & Åleds förskola mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola

         
         

Innehåll

Syfte

Temats/projektets namn:

 

Syfte

Varför ska vi göra detta?

Vilka behov hos barngruppen har vi sett och vilket kunnande behöver då förändras?

 • Språklig utvecklig
 • Normer och värden och barns inflytande
 • Övriga förmågor
 • Kunskaper/färdigheter
 • Intresse/erfarenheter

Beskriv:

Vilka behov tror vi barngruppen har och vilket kunnande behöver då utvecklas? Nuläge

 • Vad tänker vi om undersökande miljöer…
 • Vad tänker vi om tillåtande miljöer
 • Vad tänker vi om tillgängliga miljöer
 • Vad tänker vi om språkliga miljöer…

Beskriv:

 

Mål för verksamheten

Använd målen i;

 • Lpfö 98

2.1 Normer och värden

2.2 Utveckling och lärande

2.3 Barns inflytande

2.4 Förskola och hem

2.5 Övergång och samverkan

 

 • Språkplanen
 • PMDK
 • Dagliga rutiner
 • Arbetslagets/enhetens mål

Detta gör ni nu, konkretisera målen gör vi efter observationer av barnen sept/okt

 

 

Konkretisera målen

 • Dessa mål ska utvärderas – dvs följas upp, utvärderas och vi ska kunna se effekten av dem (vi ska kunna se hur det vi har gjort har lett till att barnens kunnande/lärande har förändrats)
 • Anpassa till barngruppens behov

Vilka behov har barngruppen och vilket kunnande behöver utvecklas? Detta har vi sett genom observationer, filmer, samtal mm. Nyläge

 • Vad tänker vi om…
 • Vad tänker vi om…
 • Vad tänker vi om…

Beskriv:

Effekter

 • Vilka förväntade effekter vill vi se utifrån vart och ett av målen vi har satt?

Beskriv:

Hur gör vi?

 • Vilka metoder och arbetssätt ska vi då använda?

Beskriv:

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: