Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Bi Sex & samlevnad Åk 6 Lig

Skapad 2017-05-23 10:53 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Biologi
Puberteten är en tid då mycket förändras. Du är på väg att bli vuxen och får nya krav på dig. Kroppen förändras, kanske även humöret och känslor. Du blir mer självständig och vill söka egna vägar. Sexuella känslor väcks till liv. Du kanske blir förälskad.

Innehåll

 

Mål

 • Att förstå mer om vad som händer i din kropp under puberteten och hur det påverkar dig.
 • Att kunna diskutera frågor om din hälsa och samlevnad

Arbetets innehåll

Du kommer att lära dig om

 • pubertet
 • könshormonernas uppgift
 • könsorganens funktioner
 • menstruation
 • nya ord och begrepp, bl a könsorganens delar
 • relationer

Arbetssätt och redovisningsform

Diskussioner om hälsa och samlevnad.

Självständigt arbete med uppgifter om olika begrepp, hormonernas roll, könsorganens funktioner mm. Du kommer att ha läroboken, filmer, länkar och lärarens genomgångar till din hjälp.

Visa din kunskap - Bedömning

Du kommer att få visa dina kunskaper skriftligt och muntligt. 

I våra diskussioner har du möjlighet att visa att du både kan ta ställning och se samband.

Reflektion

Vad vill du att vi ska ta upp nästa gång vi jobbar med samlevnad?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 9

Matriser

Bi
Grundmatris i biologi åk 4-6

uppnår kunskapskraven
uppnår kunskapskraven väl
uppnår kunskapskraven mycket väl
Samtala
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Söka information
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Använda information
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.

Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara hur saker hänger ihop i människokroppen, naturen och samhället

uppnår kunskapskraven
uppnår kunskapskraven väl
uppnår kunskapskraven mycket väl
Kunskap/Sammanhang/Begrepp
Du har baskunskaper i biologi. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i biologin. Du använder biologins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett utvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett bra sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett välutvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett mycket bra sätt.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om hälsa, sjukdomar och pubertet. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om hälsa, sjukdomar och pubertet. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om hälsa, sjukdomar och pubertet. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.
Naturvetenskapliga upptäckter
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilket sätt de är viktiga för människan.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilket sätt de är viktiga för människan.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilket sätt de är viktiga för människan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: