Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Noveller åk 8

Skapad 2017-05-23 12:11 i Laröds skola Helsingborg
Under de kommande veckorna ska vi arbeta genren noveller. Vi kommer att läsa, analysera och skriva noveller.
Grundskola 9 Svenska
Noveller åk 8. Vi läser noveller, analyserar texttypen, arbetar i grupp med muntliga redovisningar av noveller och skriver egna noveller.

Innehåll

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

4. Arbetssätt

Vi ska prata om hur genren novell skiljer från andra genrer.

Vi kommer att läsa två gemensamma noveller och diskutera hur genren är uppbyggd .

Vi kommer att läsa noveller enskilt och försöka ta ut särdrag i dessa.

Vi kommer att prata om vad vi läst i mindre grupper.

Du ska skriva en egen novell.

Avslutningsvis ska du utvärdera och bearbeta din egen text.

5. Bedömning

I arbetsområdet bedöms du dels genom att din lärare lyssnar på dig när du samtalar med de övriga eleverna i klassen och dels genom att din lärare läser dina texter.

Det är främst din novell som kommer att bli bedömd.

6. Kunskapskrav

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån nedanstående matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Västerskolan sv år 9

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Skriva
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning.
Eleven kan skriva olika slags texter med i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp. De berättande texter eleven skriver innehåller dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp. De berättande texter eleven skriver innehåller dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp. De berättande texter eleven skriver innehåller dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: