Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

reflektion och analysfrågor

Skapad 2017-05-23 13:35 i Diamanten Dibber Sverige AB
Förskola
Reflektions/Uppföljningsmall

Innehåll

 

 

 

 

 

 

VAD? Vad har vi erbjudit barnen och varför gjorde vi, just detta/så här? Verksamhet, Undervisning, Metoder, förhållningssätt, organisation. Lärmiljöer

 

 

 

VAR ÄR VI? Resultat.  Hur har det gått /hur blev det. Vilka resultat  ser vi ? Har barnen fått förändrat kunnande i riktning mot de läroplansmål vi valt? Tyckte de det var intressant och roligt? vilket gensvar har vi fått? Vilka kännetecken har vi sett?  Ta hjälp av dokumentationer och reflektioner.

 

 

 

 

VARFÖR? Blev det som det blev. Tolkning/Analys

Reflektera över sambandet mellan aktiviteter, utförande, miljöer, metoder, organisering, förhållningssätt, barnens intresse, glädje och de resultat vi har nått/inte nått. Vad är det som fungerar/inte fungerar? Varför fungerar det/fungerar det inte? Vilka möjligheter och hinder är det viktigt att lyfta fram? Finns det andra perspektiv? Vad kan vi göra annorlunda för att det ska fungera bättre?   (Glöm inte att forskning kan bidra med vetenskapliga perspektiv) 

 

 

 

 VART SKA VI?  utgå från analysen. Vad kom ni fram till där. Uppdatera ev genom att lägga till nya läroplansmål.

 

 

 HUR GÖR VI? Planera, hur går vi vidare? Varför ska vi göra just detta? Åtgärder inför nästa period. Utmana de vuxnas föreställningar och normer och öppna för möjligheter att förändra. inkludera utbildning , undervisning, metoder, förhållningssätt, organisering, lärmiljöer.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: