Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 17 åk 9 Hi 1919-1991 NS

Skapad 2017-05-23 17:12 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Historia

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya makt förhållanden i världen.
  Hi  7-9
 • FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Jä vt 17 åk 9 Hi 1919-1991 NS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Historiska begrepp
5-6 rätt
7-8 rätt
9-10 rätt
Historisk referensram
Din redogörelse är enkel.
Din redogörelse är utvecklad (innehåller relevant information och exempel).
Din redogörelse är utvecklad (innehåller relevant information och exempel). Du resonerar dessutom klart och tydligt.
Källor och källkritik
Två källor är korrekt bedömda.
Tre källor är korrekt bedömda.
Fyra källor är korrekt bedömda.
Historieanvändning
Olof Palmes jultal 1972 om bombningarna av Hanoi
Du förklarar varför Olof Palme använde historia.
Dessutom: Du använder kunskaper om några av platserna i materialet i resonemanget om varför Olof Palme använde historia om just dessa platser.
Dessutom: Du gör en värdering av Olof Palmes användning av historia och motiverar din värdering.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: