Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Skogen

Skapad 2017-05-23 19:10 i Bullerbyns förskola Hudiksvall
Att gå till skogen är en av våra viktigaste återkommande aktiviteter. Nedan beskriver vi hur vi tänker kring skogsbesöken och annat arbete med temat.
Förskola

Att gå till skogen är en av våra viktigaste återkommande aktiviteter. Nedan beskriver vi hur vi tänker kring skogsbesöken och kring annat arbete om skogen.

Innehåll

MÅL

Under våra skogspromenader till våra olika skogar har vi alltid syften med vår aktivitet.

I skogen jobbar vi självklart med naturkunskap. Vi återkommer till samma platser året om och på så sätt får vi se årstiderna växla. Skogen ändrar skepnad beroende på om det är vinter och snö eller sommar och löv på träden.

Genom att barnen kontinuerligt får vistas i skogen tror vi att de får en personlig anknytning till naturen och på så sätt känner ansvar för sin miljö. När vi sedan jobbar med hållbar utveckling hoppas vi att de får en djupare förståelse för hur just de kan hjälpa sin miljö.

Att vara i skogen handlar inte bara om naturveteskap och hållbar utveckling, det är roligt också. I skogen är det lugnt, grönt och avslappnande. Vi strävar efter att barnen ska få känna ett ökat välbefinnande och lugn när de får besöka skogen.  Även att barnen ska få träna sin motorik är ett av våra huvudsyften med skogspromenaderna.

Vi forskar om de olika djur och växter som finns i skogen.

 

METOD - GENOMFÖRANDE

När gruppen går till skogen strävar vi efter att det ska vara en trevlig upplevelse. Att vara i skogen ska vara positivt.
Barnen ska få tid att klättra och springa fritt i skogen då det är ett bra sätt att träna sin grovmotorik.

Man brukar tala om miljön som den tredje pedagogen och i skogen stämmer det verkligen. Barnen blir lugna och avslappnade, det finns mycket att göra och alla kan vara med.

För att lyfta naturvetenskapen brukar vi observera naturen tillsammans med barnen, vi brukar samtala om vad som händer när årstiderna skiftar, hur skogen ser ut olika årstider och vilka djur som är framme.

På plats på förskolan arbetar vi vidare med fördjupning i olika djur och växter. Vi använder oss av bibliotekets hjälp att hitta bra böcker som handlar om skogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar i Unikum, både på blogg och lärlogg. Dokumentationsramarna kan även fyllas med olika typer av dokumentation. 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi dokumenterar som vanligt på unikum men skriver även ut bilder och reflekterar kring dokumentationen tillsammans med barnen. Vi försöker alltid förbättra vår verksamhet och reflekterar också i arbetslaget om hur vi kan gå vidare med aktiviteten utifrån barnens reaktioner och intressen

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: