Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP NO/Teknik Bygga stadigt, åk 4

Skapad 2017-05-24 09:17 i Sandbackaskolan Kungälv
Hur stabila och hållfasta konstruktioner är uppbyggda. Vanliga material och deras egenskaper. Hur man kan hushålla med energi. Vardagliga rörliga delar samt överföra och förstärka krafter. Göra en egen konstruktion
Grundskola 4 Teknik
Vi ska jobba med konstruktioner som skapats av männikskor. Vi ska titta på vad som behövs för att hus ska vara funktionellt, stabilt och hållbart.

Innehåll

Elevdel

Vi ska jobba med olika byggnader och titta på hur man gör för att kunna bygga högt och bygga stadigt och vad som behövs för att ett hus ska fungera.

Konkreta mål

Du ska:

 • kunna hur vanliga stabila konstruktioner är uppbyggda med till exempel tre metoder för att göra konstruktionen stabil: bred bas, vajer/sträva, valv och triangelformer
 • kunna vanliga material till konstruktioner, till exempel trä, metall, glas och betong samt deras egenskaper och användning i hållfasta och stabila konstruktioner
 • kunna beskriva vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sam­manfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter
 • kunna olika sätt att hushålla med energi i hus genom val av material
 • kunna några ord och begrepp som används om olika konstruktioner
 • kunna skapa en skiss med förklarande begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller
 • kunna bygga en konstruktion/modell och använda principer för stabila konstruktioner och mekanismer

Bedömning

Läraren bedömer:

 • din förmåga att beskriva konstruktioiner med skiss och begrepp
 • din förmåga att kommunicera och resonera när du väljer material till din tänkta konstruktion
 • din förmåga att genomföra konstruktionsarbeten av modell
 • din förmåga att använda begrepp för att samtala om konstruktioner och tekniska lösningar

Undervisning

 • Du kommer att få föreläsningar, titta på film och arbeta i grupp och självständigt.
 • Vi kommer att prata om olika metoder för att bygga stadigt.
 • Du kommer att få göra skisser.
 • Du kommer få bygga en modell hus. Huset ska sedan bli till en gemensam utställning.

Lgr11

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • beskriva konstruktioiner med skiss och begrepp
 • kommunicera och resonera när du väljer material till din tänkta konstruktion
 • genomföra konstruktionsarbeten av modell
 • använda begrepp för att samtala om konstruktioner och tekniska lösningar

Kunskapskrav

Centralt innehåll

Begrepp

hållfast, stabil, konstruktion, egenskap, material, hushålla, energi, nät, ribbor, reglar o balkar, skal, block

Uppgifter

 • Teknik bygga

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Teknik - Mössebergsskolan bedömningsmatris 2012 åk 4-6

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
1
Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
2
Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
2
Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
3
Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
4
Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
5
Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: