Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Information och massmedia

Skapad 2017-05-24 12:04 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 7 Samhällskunskap
Nu ska vi arbeta med Massmedia! Vi ska undersöka vilka olika typer av massmedier som omgärdar oss idag, vad är deras uppgift och hur kan man själv utnyttja dem för att kunna påverka!

Innehåll

Kunskapskrav

Du ska visa att du har förstått massmediernas syfte och funktion i samhället och du ska visa att du vet hur en dagstiding är uppbyggd. Du ska också kunna redogöra för vilka fyra grupper man idag kan dela in tv- och radioutbudet i. 

Du ska visa att du har förstått viktiga begrepp.

Du ska resonera om hur du kan påverka samhället och din egen livssituation med hjälp av olika medier, samt hur vi också påverkas av olika medier.

Du ska argumentera och uttrycka dina åsikter gällande en samhällsfråga, i detta fallet public service, och kunna växla mellan olika perspektiv.

Du ska visa att du kan söka information och att resonera om källors trovärdighet och relevans. 

Hur ska vi göra?

Under detta arbetsområde kommer vi främst att utgå ifrån arbetshäftet "Massmedia". Vi kommer att varva föreläsningar med eget arbete. En del arbete är enklare uppgifter i häftet och andra kommer vi att genomföra i grupper. 

När området avslutas ska du ha svarat så utförligt och bra du bara kan på alla frågor i häftet.

Matriser

Sh
Ht 2015 Bedömningsmatris Massmedia

F
E
C
A
Kunskaper om hur massmedia fungerar i vårt samhälle
Vad finns det för olika sorters massmedia? Hur ser den massmediala utvecklingen ut? Hur påverkar massmedia? Varför är massmedia viktigt?
Eleven visar grundläggande kunskaper genom att undersöka hur mediala strukturer i samhället är uppbyggda och hur de fungerar och beskriver då enkla samband inom området och kopplat till politiska, rättsliga och sociala strukturer.
Eleven visar goda kunskaper genom att undersöka hur mediala strukturer i samhället är uppbyggda och hur de fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom området och kopplat till politiska, rättsliga och sociala strukturer.
Eleven visar mycket goda kunskaper genom att undersöka hur mediala, strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom området och kopplat till politiska, rättsliga och sociala strukturer..
Söka, resonera och värdera källor
Vilka olika sorters källor finns det att hämta information ifrån? Vilka källor är trovärdiga och relevanta? Varför är källorna mer eller mindre trovärdiga och relevanta?
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: