Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - Rörelse och konstruktion åk 6

Skapad 2017-05-24 12:49 i Kyrkskolan 4-6 Ludvika
Du kommer att bygga fordon och undersöka hur de rör sig när de påverkas av olika stora krafter samt större och mindre last. Du kommer även att undersöka hur friktion påverkar fordonets rörelse.
Grundskola 6 Teknik Fysik
Dags att bygga fordon och undersöka hur de rör sig när de påverkas av olika stora krafter samt större och mindre last.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnena fysik och teknik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

- använda och förstå olika begrepp som har med krafter, rörelse och konstruktion att göra
- läsa av och göra egna ritningar
- bygga efter ritning
- utgå från en modell, pröva och göra ändringar/förbättringar
- upptäcka problem och ge förslag till lösningar

Kunskapskrav

Du kommer få visa att du kan:

Fysik
- arbeta med och upptäcka olika sorters krafter och rörelse
- benämna och förklara ord som friktion, tyngdkraft mm
- använda olika mätinstrument i undersökningar t ex måttband och klocka

Teknik
- samtala om tekniska lösningar
- muntligt eller skriftligt formulera/berätta hur ditt arbete kommer framåt
- bygga efter ritningar
- göra egna ritningar efter givet fordon
- bygga och konstruera föremål med olika funktioner
- utveckla ditt fordon genom att prova och göra förbättringar
- dokumentera, gå tillbaka till anteckningar och utveckla/använda dem under arbetets gång 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: