Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering teknik åk 7-9.

Skapad 2017-05-24 13:13 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Teknik
Genom att lära dig om teknik ska du utveckla ditt tekniska kunnande och din tekniska medvetenhet så att du kan orientera dig och agera i en teknikintensiv omvärld. Planering av arbetsperioden finns på Classroom

Innehåll

Mål

Arbetssätt och redovisningsform

Du arbetar med olika tekniska lösningar utifrån mänskliga behov historiskt och i nutid.

Du kommer under arbetsprocessen att arbeta utifrån några av följande moment.

 • Funktion, t ex funktionen hos en produkt eller situation.
 • Konstruktionsduglighet och kvalitet, t ex hållbarhet och utseende.
 • Dokumentation i form av rapport, skiss, ritning och/eller modell.
 • Drivkrafter ur det historiska perspektivet.
 • Tekniska lösningar, t ex jämförelser mellan olika konstruktioner.
 • Samhällsutveckling av t ex infrastruktur.
 • Slutproduktens påverkan på miljön, samhället och den enskilda individen.
 • Analysera och jämföra redan befintliga tekniska lösningar.

Arbetsprocessen bedöms kontinuerligt under perioden.

Visa din kunskap - Bedömning

Vid arbetsperiodens slut görs bedömning i matrisen här nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk

Matriser

Tk
Matris teknik åk 7-9

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Tekniska behov
Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar. Dokumentation avser skisser, modeller, ritningar och rapporter.
Prövar enkla möjliga idéer och modeller. Bidrar till att formulera alternativa lösningar. Dokumentation delvis synlig.
Prövar och omprövar utvecklade idéer och modeller. Formulerar alternativa lösningar som kräver bearbetning för att leda framåt. Dokumentation med stöd i fakta.
Prövar och omprövar systematiskt välutvecklade och genomarbetade idéer och modeller. Formulerar alternativa lösningar som leder framåt. Välutvecklad dokumentation med stöd i fakta.
Tekniska lösningar
Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
Beskriver och ger exempel på tekniska lösningar. Analyser av material med inslag av subjektiva värderingar.
Förklarar hur ingående delar samverkar på tekniska lösningar. Analyser av material med inslag av sakliga värderingar.
Kan även göra jämförelser med andra liknande lösningar. Analyser av material med sakliga och välutvecklade resonemang. Kan argumentera för sitt val av material.
Tekniska begrepp
Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
Använder ämnesspecifika begrepp som till viss del är korrekta.
Använder ämnesspecifika begrepp med relativt god träffsäkerhet.
Använder ämnesspecifika begrepp korrekt.
Teknik i samhället
Värderar konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.
Eleven blandar objektiva och subjektiva argument vid värderingar av konsekvenser.
Eleven separerar de objektiva och subjektiva värderingarna vid värderingar av konsekvenser.
Eleven kan föra väl utvecklade resonemang i flera led vid värderingar av konsekvenser.
Teknikutveckling
Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: