Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud, Ljus och Luft

Skapad 2017-05-24 14:23 i Jonsereds skola Partille
Grundskola 1 – 3 Fysik
Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld.

Innehåll

VARFÖR ska vi göra det här? (Syfte)

Undervisningen i naturvetenskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om olika naturvetenskapliga sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.

VAD ska vi lära oss? (Förmågor)

Vi ska ge förutsättningar att utveckla förmågan i att :

 • använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle

VAD ska vi göra? (Centralt innehåll)

 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur med hjälp av olika sinnen.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

HUR ska vi arbeta?

 • Du ska få titta på film och samtala om filmen.
 • Du ska få göra olika skrivuppgifter.
 • Du ska få lära dig skriva en labbrapport med fokus på hypotes, resultat och slutsats.
 • I en mindre grupp ska du få testa olika experiment.

Hur ska du visa att du kan? (Bedömning)

Så här kommer vi bedöma dig,

 • du är aktiv i diskussioner
 • du är aktiv när vi experimenterar
 • du kan skriva en enkel labbrapport
 • du kan berätta om ljus, ljud och luft

 Det här ska vi lära oss (kunskapskraven)

Kopplingar till läroplan

 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: