Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grammar and a writing assignment

Skapad 2017-05-24 19:14 i Torpskolan Lerum
Grammar
Grundskola 7 – 8 Engelska
For the past couple of weeks we have been working with English grammar. We have completed the area with a written assignment.

Innehåll

Engelsk Grammatik

Vi har utgått i från Good Stuff Gold B och arbetat med grammatikuppgifter från övningsboken.

Den grammatik vi arbetat med är följande:

  • obestämd artikel: some/any     an/a
  • regelbunden och oregelbunden plural av substantiv (mouse/mice, foot/feet    country/countries etc.)
  • possessiva pronomen (my/mine  your/yours etc.)
  • presens och preteritum av regelbundna/oregelbunda  verb ex. (be och have)             

 

Vi har under lektionerna haft genomgångar samt arbetat med relaterade grammatikövningar och haft läxförhör. Sedan har eleverna fått visa hur de kunnat använda grammatiken i ett prov med skrivuppgift. Skrivuppgiften fick de veta en vecka innan för att kunna förbereda sig. Provet/Skrivuppgiften finns bifogad.

Eleverna  har skrivit på papper  och med penna samt fått kommentar och vad de behöver öva mer på baksidan av pappret. De  har även fått  ett omdöme på sin skriftliga förmåga. Provet kommer att delas ut/ges tillbaka på måndag v.22.

Eleverna kommer själva att lägga in den feedback/kommentar som de fått på den skriftliga uppgiften i kommentarsfältet här på Unikum. De kommer även att reflektera över arbetsområdet i kommentarsfältet.

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Grammartest /grammatikprov med skrivuppgift

Matriser

En
Utvecklingsmatris Skriftlig förmåga

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kommunikativ förmåga
- innehåll
Din text har ett innehåll som är ytligt eller enformigt. Det är svårt att förstå din text.
Du formulerar dig enkelt och begripligt och din text har ett innehåll som är ganska kortfattat, men det är ändå intresseväckande, personligt och delvis utvecklat.
Du formulerar dig relativt varierat och din text har ett intressant innehåll. Du beskriver, ger exempel eller förklarar.
Du formulerar dig varierat och tydligt och din text är mycket innehållsrik och intressant. Du beskriver, förklarar, diskuterar eller jämför.
Kommunikativ förmåga
- meningsbyggnad och variation
Du gör enkla meningar som ofta börjar på samma sätt.
Du försöker att variera ditt språk och börjar ibland meningar på olika sätt. Du försöker också att skriva lite längre meningar.
Du har ett visst flyt i ditt skrivande och du varierar ditt språk genom att börja meningar på olika sätt. Du skriver lite längre meningar med bisatser men ibland blir de inte korrekta.
Ditt språk har ett fint flyt och du har en avancerad och varierad meningsbyggnad.
Struktur
Texten saknar struktur och det är svårt att följa med.
Texten har en viss struktur, men ibland bryts den röda tråden. Det finns ett försök till en början och ett avslut.
Texten har klar struktur med inledning och avslutning.
Texten har en klar struktur med en inledning och en avslutning. Du har en röd tråd genom din text.
Tempus
Du växlar tempus när du skriver, vilket gör att det blir svårt att följa med.
Du håller dig till samma tempus i stort sett hela tiden.
Du håller dig till samma tempus.
Du håller dig till samma tempus och varierar dig när det så krävs.
Ord och uttryck
- ordförråd
Du använder svenska ord när du inte känner till det engelska. Ditt ordförråd är begränsat.
Du använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera dig.
Du använder ett varierat ordförråd som till viss del är anpassat till uppgiften, men mestadels vanliga frekventa ord
Du har tagit reda på de korrekta uttrycken på engelska och använder ett avancerat och varierat ordförråd som passar uppgiften.
Ord och uttryck
- ordval
Ordvalet är inte anpassat efter uppgiftens krav.
Ordvalet är begränsat för uppgiftens krav. Du använder en del svenska uttryck.
Ordvalet är till viss del anpassat efter uppgiftens krav och din text är lätt att förstå.
Ordvalet är varierat och anpassat efter uppgiftens krav och din text går utmärkt att förstå, även av en engelskspråkig person.
Stavning och form (grammatik)
Stavningen i texten brister på sådant sätt att det stör förståelsen.
Stavningen i texten är relativt korrekt men felar ändå på sådant sätt att det stör förståelsen. En del grammatiska formfel finns.
Texten innehåller få stavfel och få formfel. Dessa stör inte förståelsen.
Texten har inga eller enstaka form- och stavfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: