Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 7-9 Lera-papper mm relief

Skapad 2017-05-26 13:17 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 7 – 9 Bild

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Du ska

● prova på att arbeta med lera och skapa en relief.

● få kunskaper om arbetstekniken, hur man kan använda sig av olika verktyg.

Följande uppgifter ska du göra:

1. skapa en relief

2. gestalta reliefens yta

Inlämning.

 

 

Efter kursen ska du kunna...

Du ska
● veta vad en relief är

● kunna skapa en relief i lera, papper mm med enkel arbetsteknik

 

Kunskapskrav

E: Du har skapat en relief i lera (upphöjda och nedsänkta delar) med i stort sett fungerande teknik. Du har använt en  fungerande teknik till reliefarbetet.

C: som E, dessutom: Genomgående fungerande teknik (du undviker luftbubblor, sprickor, kan sätta ihop olika delar med mjuk lera på ett hållbart sätt samt blir jämn.

A: som C, dessutom: Komplexare gestaltning, egna idéer, samstämmig helhet i bildkompositionen.

Uppgifter

  • Relief

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
    Bl  7-9
  • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
    Bl  7-9

Matriser

Bl
Bild övergripande matris åk 7-9

Skapande

På väg mot E-kvalitet
E-kvalitet
C-kvalitet
A-kvalitet
Budskap 1
Du försöker framställa olika typer av berättande bilder som kommunicerar erfarenheter med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du kan framställa olika typer av berättande bilder som kommunicerar erfarenheter med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du kan framställa olika typer av berättande bilder som kommunicerar erfarenheter upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du kan framställa olika typer av berättande bilder som kommunicerar erfarenheter upplevelser med ett väl utvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
.
.
.
Teknik och material
I arbetet prövar du olika tekniker, verktyg och material för att lära dig hur de fungerar.
I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett i relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett i väl fungerande sätt.
Uttryck
I arbetet försöker du att kombinera olika tekniker.
I arbetet prövar du hur olika tekniker kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet prövar du hur olika tekniker kan kombineras för att skapa olika uttryck och får det att fungera relativt väl.
I arbetet prövar du hur olika tekniker kan kombineras för att skapa olika uttryck och får det att fungera väl.
Bildkomposition
Du försöker kombinera former, färger och bildkompositioner.
Du kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.

Kreativitet

På väg mot E-kvalitet
E-kvalitet
C-kvalitet
A-kvalitet
återanvändning
Du försöker i det bildskapande arbetet utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
problemlösning
Under arbetsprocessen behöver du hjälp för att välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.

Bildredovisning

På väg mot E-kvalitet
E-kvalitet
C-kvalitet
A-kvalitet
Presentation
Du presenterar dina bilder och försöker anpassa till syfte och sammanhang.
Du presenterar dina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du presenterar dina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Du presenterar dina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Omdömen
Du kan beskriva din arbetsprocess och med lärarens hjälp ger du enkla omdömen.
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

Bild och samhälle

På väg mot E-kvalitet
E-kvalitet
C-kvalitet
A-kvalitet
Tolka bilder
Du försöker tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur.
Du kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Du kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Du kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Beskriva bilder
Du beskriver bildernas och verkens uttryck och försöker använda några ämnesspecifika begrepp.
Du beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Du beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Du beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: