Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 6

Skapad 2017-05-26 15:09 i Irstaskolan Västerås Stad
Planering för vårterminen
Grundskola 4 – 6 Matematik
Under vårterminen jobbar vi med att vidareutveckla matematikkunskaperna och hur man använder sig av matematik i olika sammanhang.

Innehåll

Syfte och mål

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Innehåll och arbetsformer

Vi ska arbeta med följande områden inom matematiken

Mera tal:
l
äsa och skriva stora tal
ställa upp och multiplicera heltal t ex 32 x 56
ställa upp och multiplicera decimaltal t ex 4,8 x 5,4
multiplicera decimaltal med 10 och 100
dividera decimaltal med 10 och 100
dividera när det blir decimaltal i svaret

Enheter och skala:
kunna räkna med tid
förstå vad som menas med hastighet och kunna göra enkla beräkningar med hastighet
förstå vad som menas med skala och kunna räkna med skala
kunna använda enheter för vikt och volym

Procent:
skriva 50%, 25%, 10% och 1% som bråk
räkna ut hur mycket 50%, 25%, 10% och 1% är med huvudräkning
räkna ut hur mycket en viss procent av något är, tex 12 % av 150 kr.

Algebra:
räkna med likheter
lösa enkla ekvationer
tolka och skriva uttryck med variabler

Problemlösning:
Använda olika metoder vid problemlösning, som att läsa ur text,
leta mönster i tal och bild,
rita en bild,
pröva dig fram,
arbeta baklänges

Mål för hela läsåret:

 • Du ska utveckla din förmåga att lösa problem i vardagssituationer.
 • Du ska utveckla din förmåga att välja lämpligt sätt att lösa problem med.
 • Du ska utveckla din förmåga att tala om hur du tänkt ( i tal, skrift, bild och handling)
 • Du ska utveckla kunskaper inom följande arbetsområden:
 • De fyra räknesätten- huvudräkning och skriftliga räknemetoder med decimaltal
 • Bråk, läsa och skriva bråk, addera och subtrahera bråk med samma nämnare och jämföra bråk.
 • Procenträkning - kunna använda enklare procenträkning i skol och vardagssituationer,
 • Geometri - räkna ut omkrets, areaberäkning av rektanglar, kvadrater, trianglar, parallellogram och romber, kunna de vanligaste enheterna för area.
 • Tid - kunna räkna med tid
 • Sträcka, hastighet och tid - kunna räkna med dessa variabler
 • Skala - kunna räkna med och tolka olika skalor
 • Algebra - kunna lösa enklare ekvationer, tolka och skriva uttryck med olika variabler
 • Statistik - ska kunna läsa av och tolka diagram, kunna rita och redovisa fakta i stapel-, linje och cirkeldiagram, kunna räkna ut medelvärde.
 • Problemlösning - att kunna använda olika metoder vid problemlösning.

Bedömning och dokumentation

Du kommer att bedömas i hur väl du kan:

 • lösa matematiska problem med hjälp av olika matematiska strategier och metoder. Detta visar du genom att använda dig av en hållbar strategi och metod när du räknar ut ett matematiskt problem.
 • använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Detta visar du genom att ex. förstå vad som menas med att räkna ut produkten av faktorerna 5 och 9, vad som menas med överslagsräkning el. avrundning.
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Detta visar du genom att räkna med relevant metod för given uppgift. Ex: räknar du med addition el. multiplikation, beräknar du area genom att räkna antalet rutor el. använder du dig av en matematisk beräkning?
 • föra och följa matematiska resonemang. Detta visar du genom att ha strategier för att kunna lösa flerstegsuppgifter i problemlösning, genom att aktivt delta i diskussioner samt muntligt redovisa uppgifter i problemlösning.
 • använda dig utav matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Detta visar du genom att förklara hur du kommer fram till en lösning genom tydliga uppställningar och svar i läsuppgifter.


Vi har fortlöpande bedömt elevernas kunskaper utifrån:

 • muntliga förklaringar till uppgifter
 • skriftliga beräkningar i matteboken
 • deltagande i matematiska diskussioner och samtal
 • beräkningar och förklaringar i praktisk matte
 • eget ansvar för sitt lärande
 • resultat på diagnoser och prov

 

Matriser

Ma
Matematik åk 6

F
E
C
A
Problemlösning
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Ännu ej tillräckliga kunskaper
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker som du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker som du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker som du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen.
Problemlösning
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Ännu ej tillräckliga kunskaper
Du kan beskriva på ett ganska bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett enkelt sätt om resultaten är rimliga. Du hjälper till att ge något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan beskriva på ett bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om resultaten är rimliga. Du hjälper till att ge förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan beskriva på ett mycket bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om resultaten är rimliga. Du hjälper till att ge flera förslag på andra sätt att lösa problemen.
Begrepp
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Ännu ej tillräckliga kunskaper
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer du känner till väl.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp
Begrepp
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Ännu ej tillräckliga kunskaper
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett mycket bra sätt.
Begrepp
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Ännu ej tillräckliga kunskaper
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Resonemang
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Ännu ej tillräckliga kunskaper
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett bra sätt.
Du kan förklarar hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett mycket bra sätt.
Räknemetoder
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Ännu ej tillräckliga kunskaper
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningar.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningar.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: