👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP bild årskurs 5 läsåret 2017-2018

Skapad 2017-05-27 16:39 i Råå Södra Skola Helsingborg
Generell LPP för bild under läsåret 2015-2016 i årskurs 5
Grundskola 5 Bild
Så här kommer vi att arbeta med bild.

Innehåll

Bild årskurs 5 läsåret 2017-2018

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att kommunicera och samtala om, samt framställa bilder.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

¤ Utveckla förmågan att kommunicera med bilder

 • Återanvända bilder för att bygga nya bilder och berättelser ex. collage och bildmontage
 • Skapa stillbilder som förmedlar olika känslor genom att fotografera

¤ Utveckla sin förmåga att använda olika tekniker

 • Kunna teckna utifrån en given mall ex. växter, fåglar, insekter och olika djur
 • Göra en egen film utifrån ett eget manus och redigera filmen i ett datorprogram med egna bilder
 • Använda olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder ex. linjer och färg
 • Kunna använda plana och formbara material i olika bildarbeten ex. skrapbilder och göra skulpturer i lera eller återvinningsmaterial

¤ Utveckla förmågan att använda bilder på olika sätt

 • Skapa en optisk synvilla och ett tredimensionellt objekt
 • Skapa olika kontrastbilder

¤ Utveckla förmågan att analysera bilder

 • Få en insikt i hur reklam- och nyhetsbilder är utformade och förmedlar budskap och kunna göra egna enkla reklam- och nyhetsbilder
 • Kunna några olika konstinriktningar och konstnärer och kunna berätta om detta ex. kubism och Picasso, impressionism och Monet samt expressionism och Van Gogh
 • Kunna berätta om olika bilders budskap

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Färglära
 • Måla/rita
 • Teckna efter mall
 • Arbeta med olika tekniker
 • Arbete med olika material
 • Bilders olika element
 • Verk från olika tider och kulturer 
 • Analysera
 • Reflektera
 • Diskutera
 • Fotografera/filma och redigera 
 • Reklam- och nyhetsbilder
 • Bilders budskap
 • Konstnärer och konststilar
 • Lära sig om verktyg

Hur?

 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Skapa, leka och laborera
 • Diskutera och reflektera
 • Utgå från elevernas frågor
 • Ämnesövergripande
 • Digitala verktyg

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Kommunicera med hjälp av bilder
 • Skapa bilder och använda olika tekniker
 • Använda bilder för att undersöka och informera
 • Samtala och reflektera om bilders innehåll

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen (muntlig, praktiskt och skriftligt).

Bedömningen redovisas i matris Bild bedömningsmatris årskurs 5 läsåret 2017-2018, och i kunskaper (skriftliga omdömet).

Kursplan

Kursplanerna är nationella styrdokument som innehåller syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet. Det centrala innehållet visar på vad som ska behandlas i undervisningen. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygsstegen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6