Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 7

Skapad 2017-05-28 16:41 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Här lär du dig vad biologi handlar om. Vi studerar celler , fotosyntes, bakterier, virus,alger,urdjur,svampar och lavar. Vi tittar också på hur växterna förökar sig.
Grundskola 7 Biologi

Bakterier kan vara livsfarliga men är också nödvändiga för att vi skall må bra. Ett virus kan inte föröka sig själv utan måste göra det i något annat levande. Utan urdjuret hade inga djur funnits över huvud taget. Det finns ungefär 1000 olika svamparter i Sverige. En lav består av en svamp och en alg. Det här och mycket mer lär du i Biologin i åk 7.

Innehåll

Presentation av ämnesområdet

I den här inledande kursen lär du dig

 1. Vad är biologi?
 2. Vad är en cell, skillnad/likhet mellan en djurcell och växtcell.
 3. Vad är fotosyntes? 
 4. Ni lär er hur ett mikroskop fungerar
 5. Vi tittar på sporväxter, fröväxter, svampar, alger och lavar. Vi tittar även på ryggradslösa djur som t ex urdjur i hövatten.

 

Övergripande läroplansmål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola. . .

 

Syfte

Eleven ska ges förutsättning att utveckla sin förmåga att. . .

 

Centralt innehåll

Eleven kommer att få arbeta med nedanstående läroplansmål.

Undervisning

I undervisningen kommer vi att . . .

 • ha genomgångar i helklass.
 • Filmer
 • arbeta enskilt med boken
 • laborationer och skriva laborationsrapporter
 • ha inlämningar och avstämningar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: