Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet. Klass 04 åk 6

Skapad 2017-05-28 22:56 i Viktoriaskolan Grundskolor
Elektricitet
Grundskola 6 Teknik
Elektricitet som kopplingar. Elektricitetutveckling under åren.

Innehåll

Du ska kunna ge exempel på/centralt innehåll: 

Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.

Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.

Du ska kunna/kunskapskrav: 

förklara hur parallel och seriekopplingar fungerar

genomföra teknikutvecklingsarbete genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller

  och under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

göra dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

föra resonemang dels kring hur några föremål i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

 

Classroom:

El. Vad är det?

Tekniska lösningar - elektricitet

Tekniska lösningar elektricitet nr 2

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: