Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse i vatten

Skapad 2017-05-29 09:26 i Östergårdsskolan Halmstad
Planering för bad- och simundervisningen
Grundsärskola 4 – 9 Motorik
Planering för bad- och simundervisning

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen syftar till att eleverna ska utveckla kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang.

Ansvarig lärare kartlägger under lekfulla former elevernas förkunskaper samt hur trygga eleverna är i vatten.

Innehåll

 • Rörelser i vatten, till exempel balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge
 • Olika träningsformer och hur de utvecklar kondition, styrka och smidighet
 • Klädsel för olika aktiviteter

Till det kommer ämesspecifika begrepp samt en hel del kommunikation.

Bedömning

Eleven bedöms formativt i varje moment i tät kommunikation med såväl eleven som elevassistent 

 • Hur och när kan elevernas kunskaper och förmågor bedömas i relation till arbetsområdet och ämnets kunskapskrav både under arbetsprocessen och efter genomfört arbete?
 • Vilka redovisningsformer ger eleverna möjlighet att visa de kunskaper som det är tänkt att de ska utveckla?

Konkretisering av mål

Eleverna deltar i samtal om undervisningen under exempelvis resan till simhallen.

Exempel på praktiska moment

 • "Koka kaffe"
 • Kasta boll
 • Flyt och flytläge
 • Stänka och/eller hälla vatten över ansikte och huvud
 • Hoppa i vattnet
 • Simma eller olika sätt att förflytta sig i vatten
 • Lekar och sånglekar
 • Hur man kan använda olika flytredskap

Arbetssätt

Basen för vattenträningen är att eleven känner sig trygg i vattnet. Under lekfulla former får eleven utveckla den egna tilltron och möjlighet att påverka sin egen situation i vatten.

Lärområdet är nära sammankopplat med kommunikationsblocket.

Dokumentation

Elevens kunskapsutveckling dokumenteras för elevens del i bildform och återkopplas i slutet av skoldagen och även veckovis samt terminsvis. Ansvariga för undervisningen dokumenterar i form av minnesanteckningar och i Unikum.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: