Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fokus på "Barns inflytande"

Skapad 2017-05-29 10:02 i Lövstalöts förskola Uppsala kommunala förskolor
Höstplantering Haren
Förskola
Lövstalöts förskola kommer att arbeta med "Barns inflytande" som nytt gemensamt fokusområde.

Innehåll

Bakgrund:

Lövstalöts förskola kommer att arbeta med "Barns inflytande" som nytt gemensamt fokusområde. Detta startar vi med nu i höst och det kommer sedan vara övergripande under året. Detta är ett fokusområde som förskolans utvecklingsgrupp har tagit fram och grundar sig i enhetens gemensamma mål.

Syfte:

Vårt syfte är att barnen ska känna delaktighet och inflytande i våra projektgrupper och under hela sin vistelse på förskolan.

Nyfikenhetsfrågor?

Hur får vi alla barn att känna att de har inflytande?

Hur kan vi få reda på om alla barn har ett reellt inflytande?

Arbetssätt:

I en inledande fas observerar vi barnen och intervjuar dem kring deras enskilda intressen. Vi formar sedan projektgrupper. I projektgrupperna kommer vi sedan att arbeta kring läroplanens strävandsmål, med utgång i barnens intressen. I dessa grupper och under barnets hela dag på förskolan kommer vårt övergripande fokus att ligga på "barns inflytande".

Uppföljning, utvärdering, utveckling:

Tillsammans med barnen reflekterar vi kontinuerligt kring arbetet i projektgruppen och genom att vara lyhörda pedagoger och lyssna in vad som intresserar leds arbetet i projektgruppen vidare. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: