Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solsystemet

Skapad 2017-05-29 10:55 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Planering för arbetsområde kring vårt stjärnsystem.
Grundskola 4 – 6 Fysik
Kunskaper om vårt solsystem gör att vi kan förklara många av de spännande fenomen vi upplever. Dag, natt, årstider och begreppet år är saker som förklaras av jordens rörelse kring solen, samtidigt som begreppet månad förklaras av månens rörelse kring jorden. Detta, tillsammans med kunskaper om andra himlakroppar i vårt solsystem, är det som detta arbetsområde handlar om.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

När arbetsområdet är klart har du blivit bättre på att:

 • beskriva och förklara olika himlakroppar i vårt solsystem (solen, åtta planeter, dvärgplaneter, månar, asterioder, meteorer och meteoriter).
 • beskriva och förklara hur olika himlakroppar rör sig i förhållande till andra himlakroppar (planeter runt solen, månar runt planeter...)
 • förstå vad som ligger "nära" oss och vad som ligger långt från oss i solsystemet.
 • förklara fenomenen dag, natt, månad, år och årstider.
 • arbeta med förmågorna i steg (E) procedur- och metakognitiv förmåga - steg (P,A) + kommunikativ förmåga.
 • arbeta med sökande verktyg på internet och känna förtrogenhet med detta, samt att jämföra olika sidor med varandra och se hur  överrensstämmelsen mellan de olika sidorna är.

Bedömning - vad och hur

Bedömning sker dels genom klassrumsdiskussioner, dels genom ett avslutande kunskapsredovisning. I båda situationerna har du tillfälle att visa kunskaper på olika nivåer.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att jobba enligt EPA (Enskilt, Par, Alla)

Jobbar enskilt (E) till att börja med och sedan i par (P), som avslutning jobbar alla (A) i gemensamma diskussioner. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  E 6
 • Dessutom förklarar eleven och visar på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  C 6
 • Dessutom förklarar eleven och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: