Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden i Sverige & samtida civilisationer

Skapad 2017-05-29 14:53 i St Mellby skola Alingsås
Vi kommer att lära oss om Gustav Vasa och hans söner och hur det förändrade Sverige.
Grundskola 4 – 6 Historia Religionskunskap
Medeltiden avslutas med Stockholms blodbad. Nu kommer en ny tid. Denna tid kallas för Vasatiden i Sverige mellan åren 1523 - 1611 styrs Sverige av Gustav Vasa och sedan av hans söner och barnbarn

Innehåll

Vasatiden

Genom detta arbete kommer du under några veckors tid få lära dig om Vasatiden. Du kommer att få utveckla din kunskap om olika historiska sammanhang, historiska händelser och gestalter. Du kommer även få reflektera över samt föra resonemang kring konsekvenser och samband av samhällsförändringar, människors levnadsvillkor och handlingar. Utveckla din förmåga att förstå olika tidsperioder och dess skeenden.Du kommer även att skriva arbeta med ett arbetshäfte där du svarar på frågor.

Du kommer även att lära dig mycket om andra kulturer i världen som fanns samtidigt som vi i Sverige hade Vasatiden, som till exempel Azteker, Maya, Inca och Khemer-folken.

 

Arbetssätt

Vi kommer att:

  • läsa faktatexter
  • Vara med på genomgångar med bildspel och diskutioner
  • se filmer
  • skriva egna svar på frågor i ett arbetshäfte

Matriser

Hi Re
Gustav Vasa

Fakta

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Urval
Väljer fakta som har ingen eller liten relevans för uppgiften.
Får med viktig fakta men har svårt att välja bort fakta som inte har relevans för uppgiften.
Väljer ut fakta som oftast är relevanta för uppgiften.
Väljer ut fakta som är relevanta för uppgiften och viktiga för sammanhanget.
Centrala begrepp
Texten saknar begrepp och förklaringar som har med arbetsområdet att göra.
Texten innehåller begrepp som har med arbetsområdet att göra men förklaringar saknas.
Texten innehåller begrepp som har med arbetsområdet att göra och några förklaringar finns.
Texten innehåller begrepp som har med arbetsområdet att göra. Begreppen används och förklaras på ett begripligt sätt.

Bearbetning av fakta

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Beskriva/sammanfatta
Förståelse
Visar inte förståelse på grund av ofullständiga beskrivningar av fakta.
Visar förståelse genom att använda beskrivningar av fakta.
Visar förståelse genom att använda beskrivningar av fakta och gör försök till en sammanfattning.
Visar förståelse genom beskrivningar och sammanfattning.
Beskriva/sammanfatta
Egna formuleringar
Skriver av innehållet i källorna utan egna formuleringar.
Skriver av innehållet i källorna men använder en del egna formuleringar.
Skriver till störst del med egna formuleringar.
Skriver med egna formuleringar.
Jämförelse
Texten saknar jämförelser, skillnader och likheter.
Texten har skillnader och/eller likheter men jämförs inte.
Texten har både skillnader och likheter och ett försök till jämförelser.
Texten har jämförelser, skillnader och likheter.
Dra slutsatser
Slutsats saknas.
Försök till slutsats finns men underbyggs inte av fakta.
Slutsats finns och underbyggs delvis av fakta.
Slutsats finns och är underbyggd av fakta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: