Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi babblar på Violen

Skapad 2017-05-30 01:55 i Regnbågen Dibber Sverige AB
Förskola
Babblarna är sex stycken små färgglada figurer som används för att på ett roligt och spännande sätt främja bla. barns språkutveckling. Varje enskild babbel står för olika delar ur läroplanen:

- Doddo den blåa babbeln lär barnen om normer och värden.

- Diddi den rosa babbeln står för skapande på olika sätt.

- Bibbi den gula babbeln är matematikern.

- Babba den bruna babbeln är den språkkunniga.

- Bobbo den röda babbeln står för rörelse och motorik.

- Dadda den gröna babbeln är natur och teknikkunnig.

Babblarnas namn och sätt att prata på är uppbyggt för att hjälpa barnen i deras språkutveckling genom att barnen härmar babblarna och på så sätt lär sig olika melodier och betoningar i sitt egna språk.

Babblarna gör det lätt att koppla vidare till många olika ämnen ex. färg och form, eftersom varje babbel har en speciell form och en speciell färg. Det finns möjligheter att ta in dem i princip i allt man gör, ex. Babblarna följer med till skogen, de visar hur man ska tvätta händerna och de visar hur man ska vara emot varandra osv.

Innehåll

ÄKartläggning av barngruppen

Träna munmotorik är något som alla barn behöver träna på mer eller mindre och eftersom det är ett nytt och spännande sätt att öva detta på så har vi valt detta som vårt hjälpmedel i mycket vi gör.

Tecken som stöd är också något som vi har sett är till hjälp för barn som kanske inte har så fullt utvecklat språk än men som genom tecken som stöd kan göra sig förstådda ändå. Det är något som finns med i materialet Babblarna så vi har valt att även jobba med det i denna barngruppen.

Mål

Omformulering av läroplansmål

Vi vill med detta arbete att barnen ska utveckla sitt talspråk på ett roligt sätt, att ordförråden ska bli större, att de ska kunna göra sig förstådda i lek med sina kamrater och i samtal med oss pedagoger. 

 

Genomförande/arbetsmetod

Babblarna har vi med så mycket som möjligt i aktiviteter vi gör med barnen för att barnen ska lära känna dem och bli vana med dem. Vi har börjat med att fokusera på tre babblar till att börja med, Babba, Bibbi och Bobbo. Detta för att det ska bli lättare att greppa för barnen till en början. Vi började temat med att presentera babblarna för barnen genom att:

- Babblarna sitter med i våra samlingar.

- Läsa böckerna vi har här på förskolan; i Babblarnas hus, Var är Babblarnas saker, Dadda hälsar på och I Bobbos väska. Där varje bok fokuserar på ett speciellt område, ex. lägesord.

 

- Små bilder på Babblarna finns fastklistrade på golvet så att man kan titta på dem.

 

Efter det har vi fördjupat oss mer genom att:

- Barnen har fått börja måla Babbas hus i en knäckebrödskartong, sedan under året kommer denna låda fyllas med varje babbels hus med tillhörande babbel som barnen också kommer ett få tillverka av olika material.

- Vi har tillsammans med barnen byggt upp Babbas hus i pappermashe i lite större skala, det kommer vi också att göra med de resterande husen som Babblarna bor i och skapa Babblarnas värld för att barnen sedan ska kunna leka med den.

- vi har byggt upp  fantasiland med barnen och Dadda.

Utvärdering

Arbetet med Babblarna har gjort att barnens munmotorik och språkutveckling har ökat. Bilderna som är uppsatta lite varstans på avdelningen fångar barnens uppmärksamhet på det sättet vi hoppats på och skapar många tillfällen för de små  att prata om de olika babblarna.

Vi och barnen har använt oss av tecken som stöd och det har gett goda resultat. Barnen tycker det är spännande och roligt. 

Vi anser oss har nått våra läroplansmål.

Aktiviteterna kring Babblarna har väckt stort intresse hos barnen och nyfikenheten kring vilken babbel vi ska jobba med nästa gång. Vi har jobbat med varje babbel ca 1-2 veckor åt gången för att barnen i lugn och ro ska kunna fånga upp det vi gör. 

Vårt skogspår som är snitslat med Babblarna har varit väldigt uppskattat och barnen har med tecken och tal berättat vad varje babbel gör, t.ex "Babba badar", "Bobbo bollar".

 

Analys

Det utökade användandet av tecken har stärkt våra barn då talet inte alltid har räckt till. 

Vi tycker att Babblarna har varit ett bra arbetsmaterial som vi kommer att fortsätta arbeta med det.

Vi kommer att fortsätta gå till skogen på onsdagar då barnen visat stor glädje för bl.a vårt bygge av kojan. 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: