👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verklighetens kemi-magi

Skapad 2017-05-30 09:40 i Olseröds skola Kungälv
Ett arbetsområde som handlar om syror och baser, om pH-värde och pH-skalan, om neutralisering och kemiska reaktioner.
Grundskola 5 Kemi
Varför är vissa ämnen sura? Vad är motsatsen till surt i kemins värld? Vad är en kemisk reaktion? Varför rostar en cykel snabbare i Kungälv än i Umeå? Kemi handlar om väldigt små delar, så små att man inte kan se dem. Men tillsammans kan de bygga allt omkring oss. De här små delarna kan sättas ihop på mängder av olika sätt och bilda massor av olika föreningar. Med dessa frågor och slutsatser studsar vi ut i kemins värld och studerar ämnens uppbyggnad och egenskaper med hjälp av laborationer, filmer och diskussioner.

Innehåll

 

Ur Lgr11, Syfte:

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder

 

När vi arbetat klart med området skall du kunna:

 • förklara atomernas kretslopp och vad som menas med att "ingenting försvinner, allt finns kvar"
 • ge exempel på några grundämnen och vad de har gemensamt
 • förklara vad en kemisk reaktion är
 • ge exempel på ämnen som är lösliga i vatten
 • ge exempel på några ämnen som är basiska, neutrala eller sura och vad som skiljer dem åt
 • veta hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen
 • genomföra, redovisa och dokumentera en laboration med naturvetenskapliga metoder

 

Begrepp att förstå och förklara:

atomer, molekyler, egenskap, fast, flytande, förångas, gasform, grundämne, kemisk förening, kemisk reaktion, kondensera, lösningsmedel, materia, pH-skala, smälta, sortera, syror

 

Så här kommer vi att arbeta med området:

 • Läsa artiklar och texter med anknytning till ämnet och samtala om innehållet
 • Se filmer och samtala om innehållet
 • Genomgångar
 • Göra undersökningar, dra slutsatser och dokumentera

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Verklighetens kemi-magi

Du visar grundläggande kunskaper
Du visar goda kunskaper
Du visar mycket goda kunskaper
Resonera
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Använda information
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner och anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner och anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner och anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Undersöka
Du kan göra enkla undersökningar utifrån en planering. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar att arbeta utifrån.
Du kan göra enkla undersökningar utifrån en planering. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar att arbeta utifrån.
Du kan göra enkla undersökningar utifrån en planering. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar att arbeta utifrån.
Använda utrustning
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Dra slutsatser
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Redovisa
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av bild och text.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av bild och text.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av bild och text.
Materia
Du har baskunskaper om materia. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i materiens värld. Du använder kemins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om materia. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materiens värld på ett utvecklat sätt. Du använder kemins begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om materia. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materiens värld på ett välutvecklat sätt. Du använder kemins begrepp på ett mycket bra sätt.