Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 6 period 3 (med Matteborgen 6B som grund)

Skapad 2017-05-30 12:28 i Montessoriskolan Vaxholm Grundskolor
Arbetsområden första delen av HT-16 Räkna och jämföra decimaltal samt förstå varför vi använder decimaltal. Räkna, skriva och jämföra bråk både i blandad form och bråkform. Räkna delar av antal.
Grundskola 6 Matematik
Här kommer vi att arbeta med stora tal, enheter och skala, procent och problemlösning.

Innehåll

Centralt innehåll

Till eleven

Du ska utveckla din förmåga att lösa problem i vardagssituationer.

 • Du ska utveckla din förmåga att välja lämpligt sätt att lösa problem med.

 • Du ska utveckla din förmåga att tala om hur du tänkt ( i tal, skrift, bild och handling)

 • Du ska utveckla kunskaper inom följande arbetsområden:

 • Läsa och skriva stora tal samt beräkna multiplikation och division med stora tal. 

 • Kunna räkna med tid och förstå vad som menas med hastighet och göra enkla beräkningar med hastighet.

 • Kunna förstå och räkna med skala

 • Kunna använda olika enheter för vikt och volym

 • Kunna beräkna med procent 

 

Undervisning

 • Gemensamma genomgångar vid varje arbetsområde.

  • Individuellt arbete.

  • Par eller gruppuppgifter (prata matematik)

  • Skriftliga diagnoser och prov

  • Muntliga redovisningar

  • Praktiska uppgifter 

Detta kommer att bedömas

 • Hur du kan räkna stora tal med algoritm t ex 23 x 475
 • HUr du kan räkna kortdivision med rest och decimaler
 • Hur du kan läsa och skriva stora tal upp till en miljon
 • På vilka sätt du kan lösa matematiska problem med olika metoder.
 • Hur du kan omvandla vikt och volym
 • Hur du kan beräkna med skala och hastighet
 • Kunna visa hur du kommer fram till lösningar på uppgifter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Skriftligt omdöme/bedömningsmatris i ämnet Matematik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Matematiska metoder
* Du väljer och använder grundläggande metoder på ett korrekt och säkert sätt. Du använder överslagsräkning, skriftliga metoder, huvudräkning och tekniska hjälpmedel.
* Du visar goda kunskaper om matematiska metoder genom att välja och använda dem korrekt och med säkerhet.
* Du visar mycket goda kunskaper om matematiska metoder genom att välja och använda dem på ett korrekt sätt och med god säkerhet.
Formulera och lösa
* Du löser enkla matematiska problem, beskriver din metod och ger enklare förklaringar om tillvägagångssätt och resultatets rimlighet.
.* Du löser sammansatta problem, förklarar val av metod och ger utvecklade förklaringar om tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
* Du löser sammansatta problem, förklarar val av metod och ger välutvecklade och nyanserade förklaringar om tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Enheter och skala
* Du kan till viss del räkna med tid och hastighet samt tolka och räkna med skala.
* Du har goda kunskaper om hur du ska konstruera, läsa av och tolka information ur tabeller och diagram Du kan beräkna medelvärde.
* Du har mycket goda kunskaper om hur du ska konstruera, läsa av och tolka information ur tabeller och diagram. Du kan med säkerhet beräkna medelvärde och genomsnitt.
Enhetsomvandling
* Du kan till viss del omvandla och storleksordna vikt och volym
* Du kan med ganska stor säkerhet omvandla och storleksordna vikt och volym
* Du kan med god säkerhet omvandla och storleksordna vikt och volym
Procent
Du kan till viss del skriva enklare bråk som procent. Du kan till viss del beräkna enklare procent med huvudräkning och beräkna procent av en andel.
Du kan skriva enklare bråk som procent. Du kan beräkna enklare procent med huvudräkning och beräkna procent av en andel.
Du kan med säkerhet skriva enklare bråk som procent. Du kan med säkerhet beräkna enklare procent med huvudräkning och beräkna procent av en andel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: