Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Självskattning i TEKNIK inför utvecklingssamtal HT17 Nannaskolan

Skapad 2017-05-30 13:17 i Nannaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Teknik

Matriser

Tk
Ansträngningsnivåer enligt Simon Hjort

Ansträngningsnivåer enligt Simon Hjort

Nivå 6
Nivå 5
Nivå 4
Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
Jag anstränger mig sällan under lektionerna, dyker ofta upp sent och glömmer gång på gång materialet och uppgifter.
Jag anstränger mig ibland under lektionerna men bara när jag behöver. Jag är oftast närvarande men behöver påminnelse av läraren för att koncentrera mig.
Jag deltar i undervisningen och gör vad som förväntas av mig. Jag gör inte mer än vad som krävs och anstränger mig därefter.
Jag anstränger mig en hel del och gör ibland mer än vad som förväntas av mig. Jag tar själv ansvar för mitt arbete och planerar framåt.
Jag anstränger mig väldigt mycket och kämpar för att bli bättre. Det är kanske inte riktigt mitt allra bästa, men inte långt ifrån det.
Jag arbetar så hårt jag kan, lika koncentrerat som när jag håller på med mina favoritaktiviteter.

Tk
Självskattningsmatris TEKNIK åk 7-9 Nannaskolan

Vad ska jag göra
Hur ska jag göra
Undersöka tekniska lösningar och beskriva med ämnesspecifika begrepp
Känna till och kunna använda tekniska begrepp. Hitta tekniska lösningar i din omgivning och beskriva deras funktion. Reflektera kring hur väl de fungerar.
Läsa på begreppen så att du kan förklara och använda dem samt förstå hur de olika tekniska detaljerna samverkar. Leta efter tekniska lösningar i din omgivning och fundera över om de fungerar så som det är tänkt eller om de kan förbättras.
Resonera om likheter och skillnader mellan olika material
Känna till egenskaper hos olika material. Jämföra materialen och beskriva hur de kan användas.
Läsa på om olika material och deras egenskaper. Fundera över vad som händer om man byter ett material mot ett annat. Använd nyckelorden när du resonerar.
Genomföra teknikutvecklings- och konstruktions-arbeten
Kunna konstruera och utveckla modeller av tekniska lösningar. Föreslå alternativ till lösningar och förbättringar.
Delta aktivt vid konstruktionsarbete. Komma med idéer och vara öppen för andras idéer.
Formulera och välja handlingsalternativ
Göra genomtänkta val av material, metoder och lösningar.
Under arbetets gång komma med förslag på hur arbetet kan fortsätta. Vara med och diskutera olika förslag och sedan välja en lösning.
Dokumentera arbetet med tekniska begrepp och uttrycksformer
Dokumentera det du gör och motivera dina val. Använd de begrepp och metoder som vi jobbat med på lektionerna.
Resonera kring drivkrafter bakom teknikutvecklingen
Resonera om hur föremål och tekniska system har utvecklats över tid. Resonera över orsaker till att de utvecklats.
För att träna på att resonera, använd ”regnbågsmatrisen”. Hänga med vid diskussioner när detta behandlas.
Resonera om tekniska val och deras konsekvenser
Resonera om hur olika val av tekniska lösningar påverkar människan, samhället och miljön.
För att träna på att resonera, använd ”regnbågsmatrisen”. Hänga med vid diskussioner när detta behandlas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: