Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk - förmågan att formulera sig och kommunicera i tal åk 4-9 VT 17

Skapad 2017-05-30 15:56 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Svenska som andraspråk - förmågan att formulera sig och kommunicera i tal åk 4-9
Grundskola 4 – 9 Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk - förmågan att formulera sig och kommunicera i tal åk 4-9

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du kan

  • delta aktivt i samtal, diskussioner och kunna uttrycka egna åsikter, samt använda relevanta ord och begrepp
  • redovisa inför en grupp så att innehållet blir begripligt, samt använda ämnesspecifika ord och begrepp
  • återberätta något du har hört, sett, läst eller upplevt

 

Centralt innehåll

  • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  • Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse
  • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  • Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse
  • Svenska språkets prosodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Olika variationer av talad svenska.

 

Redovisning och bedömning

Redovisning samt bedömning sker kontinuerligt under tiden i förberedelseklass. Denna bedömning är en summering av var eleven befinner sig just nu.

 

 

Matriser

SvA
Svenska som andraspråk - förmågan att formulera sig och kommunicera i tal åk 4-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal (samtala)
Eleven kan delta i samtal som rör bekanta ämnen och vardagliga situationer men uttrycker sällan egna åsikter. Exempel: Du använder få korta meningar och enstaka ord när du pratar. Du kan ställa enkla frågor.
Eleven kan delta i samtal. Eleven bidrar ibland med egna åsikter samt försöker använda relevanta ord och begrepp. Exempel: Du använder längre meningar och kan säga vad du tycker och kan fråga vad andra tycker. Du försöker använda ord och begrepp så att innehållet blir tydligt.
Eleven deltar i samtal och bidrar med egna åsikter samt använder relevanta ord och begrepp. Exempel: Du använder längre meningar och har bra flyt när du talar. Du använder ord och begrepp så att innehållet blir tydligt.
Aspekt 2
Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal (redovisa)
Eleven kan redovisa så att några förstår. Du använder manus och läser innantill. Exempel: Du använder få enkla meningar och enstaka ord när du berättar. Du förstår delar av det du berättar.
Eleven kan redovisa det mesta så att de flesta förstår. Du använder manus som stöd. Exempel: Du använder meningar och det du berättar är sammahängande. Du förstår det du berättar.
Eleven kan redovisa, svara på frågor och använda ämnesspecifika ord och begrepp. Eleven redovisar sammanhängande och är inte bunden till sitt manus. Exempel: Du använder hela meningar med rätt ordföljd. Du har flyt och tydligt uttal. Du använder ord och begrepp som hör till ämnet. Du kan också förklara dessa. Du kan tala fritt om ämnet.
Aspekt 3
Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal (återberätta)
Eleven kan återberätta med enstaka ord och några få meningar. Exempel: Du talar med enstaka ord och använder få enkla meningar.
Eleven kan återberätta med enkla meningar och sammanhang. Exempel: Du använder hela enkla meningar och det du berättar är sammahängande.
Eleven kan återberätta med fullständiga meningar. Exempel: Du använder hela meningar med rätt ordföljd. Du berättar i kronologisk ordning och med flyt och tydligt uttal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: