👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte år 1

Skapad 2017-05-30 22:54 i Simrislundsskolan Simrishamn
Grundskola 1 Matematik
Matte finns i barnens vardag. Vi utgår från det som finns i deras närhet..

Innehåll

Mål i ettan:

Du ska kunna

-visa, förklara, rita, skriva hur du tänker (t.ex. mattesagor)

-lösa enkla problem, enskilt och tillsammans med andra

 

-taluppfattning 0-20 (t.ex. bygga tal).

-addition och subtraktion 0-10 (även öppna utsagor)

-använda olika strategier (t.ex. tallinjen, talkamrater, tvillingarna m.m.)

-enkla mönster

-skriva siffror och tecken

-känna igen tärningens sidor

-förstå likhetstecknets betydelse

-udda/jämna tal

-hälften/dubbelt

-hoppa 2, 5 och 10-hopp i talraden

-beskriva udda och jämna tal

-ordningstalen

-använda tecknen större än och mindre än

-förstå att plus och minus hör ihop

-känna till tiotal och ental 10-20

 

-hel och halv timme på klockan

-göra enkla mätningar med linjal

-jämföra olika vikter och volym

-namnge och beskriva de vanligaste geometriska formerna

 -med hjälp kunna göra och läsa av enkla diagram

-växla pengar

  

 Så här kommer du att få visa vad du kan: 

I samtal ( enskilt, i par, i grupp och helklass)

Genom att rita, skriva och berätta.

Göra diagnoser.

Arbeta i matteboken, både digitalt och pappers.

Matteblad och häften.

Digitala resurser t.ex. Bingel och Mattemästaren

Visa med konkret material t.ex. knappar och pinnar

  

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens taluppfattning (muntligt) HT åk 1 Simrishamns kommun

Muntliga uppgifter (taluppfattning)

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
Talraden: Ramsräkna
Alla nivåer
Talraden: Räkna uppåt
Alla nivåer
Talraden: Räkna nedåt
Alla nivåer
Talraden: Efter
Alla nivåer
Talraden: Före
Alla nivåer
Antalskonstans
Lägre nivå, mellannivå
-----
Subitisera/uppskatta
Alla nivåer
Namnge tal
Alla nivåer
Fler
Alla nivåer
Färre
Alla nivåer
Uppdelning av tal
Alla nivåer
Hälften
Alla nivåer
Dubbelt
Alla nivåer

Ma
Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens taluppfattning (skriftligt) VT åk 1 Simrishamns kommun

Skriftliga uppgifter (taluppfattning)

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
Antal 1
Lägre nivå
-----
-----
Antal 2
Lägre nivå
-----
-----
Talraden (före/efter)
Alla nivåer
Talföljd
Mellannivå, högre nivå
-----
Tallinje
Mellannivå, högre nivå
-----
Storleksordna tal
Alla nivåer
Dela upp tal
Lägre nivå, mellannivå
-----
Beräkna: Addition
Lägre nivå, mellannivå
-----
Beräkna: Subtraktion
Mellannivå
-----
-----
Likhetstecknet: Addition
Mellannivå, högre nivå
-----
Likhetstecknet: Subtraktion
Högre nivå
-----
-----
Beräkna multiplikation
Högre nivå
-----
-----
Problemlösning 1
Högre nivå
-----
-----
Problemlösning 2
Högre nivå
-----
-----

Ma
Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens taluppfattning (muntligt) VT åk 1 Simrishamns kommun

Muntliga uppgifter (taluppfattning)

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
Talraden: Ramsräkna
Lägsta nivå, mellannivå
-----
Talraden: Räkna uppåt
Alla nivåer
Talraden: Räkna nedåt
Alla nivåer
Talraden: Efter
Alla nivåer
Talraden: Före
Alla nivåer
Stegräkning
Alla nivåer
Antalskonstans
Lägre nivå (Mellannivå och högre nivå prövas inte om eleven redan visat detta under ht åk 1.)
-----
-----
Uppskattning
Alla nivåer
Minskning
Alla nivåer
Fler
Alla nivåer
Färre
Alla nivåer
Uppdelning av tal
Alla nivåer
Hälften
Alla nivåer
Dubbelt
Alla nivåer