Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2017-05-31 08:14 i Strömsskolan Lilla Edet
Grundskola F – 6
Du ska få lära dig om hur folk levde under medeltiden. Känna till hur samhällen bedrevs, införandet av kristendomen och hur detta påverkade levnadsvillkoren för människor.

Innehåll

Syftet med undervisningen är

Tala om syftet/varför

 • att du ska utveckla dina kunskaper om medeltiden, kristendomen
 • utveckla dina förmågor att tolka, diskutera och reflektera över olika tidsperioder
 • få kunskap om kulturmöten och hur utvecklingen har skett genom tiden 

Varför? 

Tala om vilket kunskapskrav vi jobbar långsiktigt emot

 • Du ska ha kunskaper om hur det var förr i tiden, historiska händelser och personer
 • Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
 • Du kan diskutera hur förändringar inom människors levnadssätt, religion och kulturmöten har påverkat den tid vi lever i idag.
 • Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor levde. Du kan diskutera på enkelt sätt hur man kan använda källorna
 • Du kan använda dig utav historiska begrepp på ett fungerande sätt

Det här vill vi att du ska lära dig 

Vi vill att du ska lära dig om hur folk levde. Kunna beskriva hur samhälle, kultur och levnadsvillkor förändrades när kristendomen infördes. Vi vill att du ska få insikt i hur levnadsvillkoren skildes åt mellan kvinnor, män och barn. Dessa kunskaper vill vi även att du kan ställa i perspektiv till dagens samhälle.

Detta kommer undervisningen att innehålla 

Undervisningens upplägg 

Vi kommer att arbeta ämnesöverskridande i ämnena historia, samhällskunskap, svenska och religion med varierande undervisningsformer.

Det här ska bedömas

Formativt

Använd t.ex en eller flera av följande punkter

 • Din förmåga att skriva enkla faktatexter, där du använder dig av ämnesspecifika ord.
 • Hur väl du kan berätta om medeltiden
 • Din förmåga att berätta om kristendomen nu och då
 • Din förmåga att förklara hur levnadsvillkoren såg ut förr i tiden
 • Din förmåga att leta reda på fakta om medeltiden
 • Din förmåga att skriva texter med läslig handstil och/eller på ipad/dator.

Summativt

 • Prov i slutet av arbetsområdet, eventuellt redovisning

Underlag för bedömning

En matris som är elevvänlig och visar progression.

Matriser

Lilla Edet Historia 4-6

Nivå 1
Arbetet påbörjat
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tolka tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
•Begreppslig förmåga
Jag har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Jag har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Jag har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Människors levnadsvillkor
•Kommunikativ förmåga •Begreppslig förmåga •Metakognitiv förmåga
Jag kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Jag kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Jag kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Undersöka och tolka
•Analysförmåga •Förmågan att hantera information
Jag kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Jag kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder
Jag kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Reflektera och tolka
•Metakognitiv förmåga
Jag visar hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Jag visar hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Jag visar hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Informationshantering
•Förmågan att hantera information •Analysförmåga
Jag kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Jag kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Jag kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Granska, tolka och reflektera
•Analysförmåga •Metakognitiv förmåga
Jag kan tolka och visa på spår av historien i vår tid. Eleven kan föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Jag kan tolka och visa på spår av historien i vår tid. Eleven kan föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Jag kan tolka och visa på spår av historien i vår tid. Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Analysera och använda begrepp
•Begreppslig förmåga •Förmågan att hantera information •
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan jag använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan jag använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan jag använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: