Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Fy Materia Lig åk 6 Lå 16/17

Skapad 2017-05-31 08:34 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 – 9 Fysik
Vad är materia? Kan vi se all materia? Kan vi mäta materia? Vad består materia av?

Innehåll

Mål

Att förstå vad materia är

Att veta vad materia är uppbyggd av

Att förstå att man kan mäta materias vikt och volym

Att förstå vad ett grundämne är

Att kunna skilja på grundämne och kemisk förening

 

 

Arbetssätt och redovisningsform

Du ska genom lärarens genomgångar och eget arbete utveckla din förmåga att förstå begreppet Materia

 

Visa din kunskap - Bedömning

Du ska kunna genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert sätt.

Du ska ha grundläggande kunskaper om materia och visa det genom att ge exempel och beskriva denna med användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

Reflektion

Har jag frågat läraren när jag inte förstått, helt eller delvis?

Hur har jag arbetat under de praktiska momenten?

Matriser

Fy
Matris fysik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Muntligt
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Laboration
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta syste­matiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även for­ mulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Laboration
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effek­ tivt sätt.
Laboration
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resone­ mang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resone­ mang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: